Kontakt podaci:

19909 workout@sberbank.rs website Marija Glisic
redni br. reg.:0

Sberbank Srbija a.d. Beograd

Zemljište u industrijskoj zoni površin

Prodaja u stečajnom postupku sledećih nepokretnosti: • Njiva 3.klase, potes Legdar, površine 66 a 10 m², katastarska parcela broj 2005/2 KO Šimanovci, zemljište u građevinskom podr... | stranica oglasa »

šifra: #1510592 , datum objave: 20.10.2018.
0 ari |
0 €
Prodaja Plac

Kuća sa zemljištem u Metkoviću Bogati

Prodaja neposrednom pogodbom sledećih nepokretnosti: • Porodična stambena zgrada, k.p. broj 434, broj zgrade 1, spratnosti PR, ulica Kralja Petra I br. 53, upisana u list nepokretnosti... | stranica oglasa »

šifra: #1509319 , datum objave: 19.10.2018.
0 m² |
0 €
Prodaja Kuća

Poljoprivredni objekat sa zemljištem

Prva javna prodaja sledećih nepokretnosti: • Poljoprivredni objekat koji se nalazi na k.p.br. 9423/1 KO Požarevac u Požarevcu, potes Šumarice, spratnost Po + P, dimenzija objekta 40 m... | stranica oglasa »

šifra: #1498872 , datum objave: 09.10.2018.
0 m² |
0 €
Prodaja 17

Kuća sa zemljištem u Kljajićevu

Prva aukcijska prodaja sledeće nepokretnosti: 1. Porodična stambena zgrada br. 1, površine u osnovi 124 m², u ul. Njegoševa br. 33, k.p.br. 843 KO Kljaićevo. 2. Pomoćna zgrada br. 2... | stranica oglasa »

šifra: #1496339 , datum objave: 06.10.2018.
0 m² |
0 €
Prodaja Kuća

Sedam parcela zemljišta u Smoljincu Po

Druga javna prodaja sledećih nepokretnosti: • Njiva 2. Klase, površine 3 a, potes Selo, zemljište u građevinskom području, k.p. br. 145/2 KO Smoljinac, procenjene vrednosti u iznosu ... | stranica oglasa »

šifra: #1496342 , datum objave: 06.10.2018.
0 ari |
0 €
Prodaja Plac

Restoran sa prenoćištem u Knjaževcu

Prva javna prodaja sledećih nepokretnosti: 1. Stambeno – poslovna zgrada br. 1, premerene površine 379,61 m², br. etaža Po+P+1+Pk, u ulici Gavrila Principa br. 3, Knjaževac, objekat... | stranica oglasa »

šifra: #1491529 , datum objave: 03.10.2018.
0 m² |
0 €
Prodaja 15

Poljoprivredno zemljište u Smoljincu ko

Prva javna prodaja sledećih nepokretnosti: • Njiva 2. klase površine 12 a 23 m², potes Gradina, zemljište u građevinskom području, k.p. br. 52 KO Smoljinac, procenjene vrednosti u i... | stranica oglasa »

šifra: #1448376 , datum objave: 07.09.2018.
0 m² |
0 €
Prodaja 17

Kuća sa pomoćnim zgradama u Mramorku O

DRUGA JAVNA PRODAJA SLEDEĆIH NEPOKRETNOSTI: 1. Porodična stambena zgrada – br, zgrade 1, površine 69,60 m², u Mramorku, ul. Zlatarska br. 20, Opština Kovin, procenjene vrednosti u iz... | stranica oglasa »

šifra: #1435901 , datum objave: 29.08.2018.
0 m² |
0 €
Prodaja Kuća

Kuća u Gospođincima Žabalj

AUKCIJSKA prodaja sledećih nepokretnosti: 1. Porodična stambena br. zgrade 1, prizemlje, površine 130 m², na k.p. br. 828, u ul. Vojvođanska 64 a, Gospođinci, upisana u list nepokret... | stranica oglasa »

šifra: #1426577 , datum objave: 22.08.2018.
0 m² |
0 €
Prodaja 17

Aukcijska prodaja kuće sa zemljištem u

Osnovni sud u Senti oglašava javnu prodaju sledećih nepokretnosti: 1. 1/1 dela nepokretnosti upisane u list nepokretnosti br. 5743 KO Kanjiža: • Br. parcele 910, Karađorđeva, voćnj... | stranica oglasa »

šifra: #1426572 , datum objave: 22.08.2018.
0 m² |
0 €
Prodaja 17

Poslovni objekat u Kolutu Sombor

Aukcijska prodaja sledeće nepokretnosti: 1. Poslovna zgrada br. 1 za koju nije utvrđena delatnost, površine 286 m², u ul. Marka Oreškovića br. 26, Kolut, Sombor, izgrađena na kp.br. ... | stranica oglasa »

šifra: #1426570 , datum objave: 22.08.2018.
0 m² |
0 €
Prodaja 17

Kuća sa pomoćnim zgradama u Kovinu

PRODAJA SLEDEĆIH NEPOKRETNOSTI: 1. Porodična stambena zgrada br. 1, površine u osnovi 86 m², ulica Vojvođanska 45/A, Kovin, objekat preuzet iz zemljišne knjige, izgrađene na kp.br. 2... | stranica oglasa »

šifra: #1426571 , datum objave: 22.08.2018.
0 m² |
0 €
Prodaja Stan

Kuća sa zemljištem u Novom Miloševu N

Druga javna prodaja sledećih nepokretnosti: 1. Porodična stambena zgrada, površine 101 m², ulica Đorđa Jovanovića 15, broj etaža PR 1, br.zg. 1, kat. parcela br. 1699, upisano u lis... | stranica oglasa »

šifra: #1426569 , datum objave: 22.08.2018.
0 m² |
0 €
Prodaja 17

Stambeno poslovna zgrada u Zrenjaninu

Prva javna prodaja sledeće nepokretnosti: 1. Stambeno – poslovna zgrada, br. zgrade 3, etaže PR1 + PK1, površine 41 m², u ulici Železnička 94, Zrenjanin, k.p. br. 2599/2 i upisana u... | stranica oglasa »

šifra: #1426568 , datum objave: 22.08.2018.
0 m² |
0 €
Prodaja Kuća

Kuća sa pomoćnom zgradom i zemljištem

Druga javna prodaja sledećih nepokretnosti: 1. Porodična stambena zgrada, br. zgrade 1, površine 190 m², u ulici Dragana Joksimovića Belog br. 101, objekat ima odobrenje za upotrebu, n... | stranica oglasa »

šifra: #1426564 , datum objave: 22.08.2018.
0 m² |
0 €
Prodaja 17

Kuća u Crvenki

Prva aukcijska prodaja sledeće nepokretnosti: 1. Porodična stambena zgrada u ul. Lole Ribara br. 73, broj zg. 1, površine 128 m², na parceli broj 2449, opisano u V listu – 1. deo list... | stranica oglasa »

šifra: #1426563 , datum objave: 22.08.2018.
0 m² |
0 €
Prodaja 17

Kuća sa zemljištem u Debeljači Kovač

Aukcijska prodaja sledećih nepokretnosti: • Porodična stambena zgrada br. 1, površine u gabaritu 111 m², izgrađena na k.p.br. 1880/114, KO Debeljača, u ul. Žarka Zrenjanina br. 54,... | stranica oglasa »

šifra: #1426559 , datum objave: 22.08.2018.
0 m² |
0 €
Prodaja Kuća

Kuća u Grabovcu kod Knića

AUKCIJSKA prodaja sledećih nepokretnosti: • Porodična stambena zgrada br. 1, površine 63 m², na k.p.br. 1061, list nepokretnosti br. 23 KO Grabovac, u ulici Šumari br. 16, Grabovac. ... | stranica oglasa »

šifra: #1426558 , datum objave: 22.08.2018.
0 m² |
0 €
Prodaja Kuća

Kuća i zgrada poslovnih usluga

Druga javna prodaja sledećih nepokretnosti: • Porodična stambena zgrada br. 1, na k.p.br. 4489 KO Međulužje, površine 312,90 m², spratnosti Pr1+Pk1. • Zgrada poslovnih usluga, na... | stranica oglasa »

šifra: #1426557 , datum objave: 22.08.2018.
0 m² |
0 €
Prodaja Kuća

Kuća u Subotici

Prva javna prodaja sledeće nepokretnosti: • Porodična stambena zgrada – površine 58 m² sa pripadajućim zemljištem. Zemljište pod zgradom površine 58 m², i zemljište uz zgradu ... | stranica oglasa »

šifra: #1426551 , datum objave: 22.08.2018.
0 m² |
0 €
Prodaja Kuća