Konverzija zemljišta vs. Restitucija

Izmene Zakona o planiranju i izgradnji mogle bi da unesu samo dodatnu konfuziju u ovu oblast.

Konverzija zemljišta vs. Restitucija

Čija je nekretnina u kojoj živite? Ako Vi posedujete vlasnički list, da li je Vaše i zemljište na kojem se nalaze temelji? Izmene Zakona o planiranju i izgradnji bave se ovim problemom, ali po mišljenju stručnjaka na ne tako dobar način.

Verica Barać, predsednica Saveta za borbu protiv korupcije, upozorava da bi usvajanje ovakvih odredbi moglo da unese samo dodatnu konfuziju u ovu oblast. „Konverzijom se htela zamagliti činjenica da ne postoji politička volja da se donese zakon o javnoj svojini, kao i da bi se onemogućila restitucija u naturalnom obliku“, ocenila je Baraćeva.

Ona je objasnila da problem u postupku konverzije predstavlja gradsko građevinsko zemljište na kome su izgrađeni objekti koji su bili privatizovani. Pošto to zemljište tada nije bilo u prometu, ono nije imalo nominalnu vrednost u postupku privatizacije. Kako ističe Baraćeva, nove izmene zakona mogle bi da „u određenim slučajevima dovedu do toga da neko dobije ili besplatno preduzeće ili besplatno zemljište“. Ona je takođe podsetila da se prema prethodnom zakonu konverzija mogla vršiti uz naknadu tržišne vrednosti. Kasnije je Vlada donela uredbu kojom je ta odredba promenjena, pa se tržišna vrednost umanjivala za troškove pribavljanja zemljišta, kojih u praksi, zapravo, nije ni bilo.

Inače, Oliver Dulić, ministar životne sredine i prostornog planiranja, najavio je donošenje uredbe koja će predvideti da lokalne samouprave odrede urbanističke zone na svojim teritorijama i definišu tržišne cene kvadrata. Ministar je dodao da će na taj način biti prevaziđena komplikovana procedura koja je kočila proces konverzije, jer je bilo predviđeno da tržišnu vrednost odredi Poreska uprava, dok će na ovaj način opštine u startu imati formirane cene po zonama. Dulić je istakao da će ovakvo rešenje stimulisati lokalne samouprave, jer će pola novca od naknade ići u njihov budžet, a druga polovina u Fond za restituciju.

Ne treba zaboraviti da je upravo restitucija jedna od bitnih tačaka koju posmatra Evropska komisija u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj Uniji. U zakonu koji reguliše vraćanje nacionalizovane imovine verskim zajednicama, kao prioritetno rešenje je istaknuta naturalna restitucija. Sudeći po gore navedenim idejama, ista odluka se neće primenjivati i na “obične građane”.

Izvor: Blic, B92

Publikovano: 17.03.2015.

» Dodajte Komentar

security check security check security check security check

» Komentari

postovao Dragoljub dana 10.03.2011.
Dosta zamagljivanja kojekavim konverzijama i drugim izmišljotinama, OTETA PRIVATNA IMOVINA SE MORA VRATITI NATURALNOM RESTITUCIJOM.Mora se poštovati Opšta povelja UN o pravima čoveka.
postovao Dragoljub dana 13.03.2011.
Zagovaranje kako je naturalna restitucija nemoguća krije se progon pravih vlasnika sa svoje privatne imovine.Lustracija nije sprovedena i kumunistički nastrojenim ljudima je da zadrže oteto i da se bogate.
postovao Dragoljub dana 6.04.2011.
Umesto da zu najpre doneli zakon o naturalnoj restituciji a preostalo /puteve ,parkove,ulice,mostove,.../prevesti u javnoj svojini oni fabrikuju zakone kako bi onemogućili naturalnu restituciju,...
postovao Dragoljub dana 6.04.2011.
Umesto donošenja zakona o naturalnoj restituciji fabrikuju se predhodno zakoni koji će onemogućiti naturalnu restituciju a onda se kaže kako je naturalna restitucija nije moguća.
postovao Dragoljub dana 22.04.2011.
"SVOJE NEDAM TUĐE DIZAM"-STOP KUMUNIZMU.Oteto se mora naturalnom restitucijom vratiti i omogućiti kreativnim ljudima da svojim inovacijama i patentima pokrenu Srbiju
postovao Dragoljub dana 28.05.2011.
NATURALNU RESTITUCIJU U PUNOM IZNOSU VRATITI OTETU PRIVATNU IMOVINU JER JE U PUNOM IZNOSU OTETO.Nisu imali milosti kada su otimali i mnoge su vlasnike pobili a sada kada se treba vrati govore o skromnosti
postovao Dragoljub dana 24.06.2011.
Dosta zamajavanja o naturalnoj restituciji po sistemu sigurno zakon do septembra a kad dođe septembar idemo dalje do nove godine a kad dođe nova godina i kad prođe idemo ispočetka i tako u nedogled.
postovao Dragoljub dana 20.07.2011.
Predhodno se na sve moguće načine radi da se onemogući naturalna restitucija a onda se saopšti građanima kako naturalna restitucija nije moguća.kraljev dvor se proglašava za kulturno dobro da se nevrati
postovao ne lipši magare... dana 13.07.2012.
Potpuno se slažem sa prethodnim diskusijama