Sigurnim koracima do novog stana

Vodič za proveru investitora prilikom kupovine stanova u Beogradu u izgradnji.

Sigurnim koracima do novog stana

Poznato je da je kupovina stana u izgradnji, u suštini, najjeftinija, ali i najrizičnija kupovina nekretnine. Nudimo Vam adresar nadležnih institucija u Beogradu na kojima možete proveriti poslovanje i pouzdanost investitora od kojeg planirate da kupite nepokretnost.

Agencija za privredne registre - Na sajtu www.apr.gov.rs može se proveriti da li je investitor upisan u registar privrednih subjekata, za koju je delatnost registrovan i koji mu je matični broj. Takođe, tu se mogu pogledati i godišnji finansijski izveštaji investitora.

Narodna banka Srbije - Na sajtu www.nbs.rs, u rubrici “Pretraživanje jedinstvenog registra računa” može se proveriti da li je račun investitora uključen u platni promet ili je u blokadi. Za to je potreban matični broja investitora, koji se nalazi na sajtu Agencije za privredne registre.

Biro za bonitet, registar, overu i izdavanje dokumenata Privredne komore Srbije - U ovoj instituciji možete obaviti dodatne provere investitora. Nalaze se u Resavskoj 13-15, a telefon je 011/330-09-00, lokal 135 i 960. Za izdavanje podataka plaća se taksa, čija visina zavisi od obima podataka koje tražite, kao i od roka za dostavu.

Katastar nepokretnosti - Ovde se može proveriti katastarska parcela na kojoj se gradi objekat. Ono što je nužno za svaku odobrenu izgradnju jeste rešeno imovinsko-pravno pitanje na zemljištu. Katastar se nalazi u Ulici 27. marta 43-45, telefon je 011/330-93-03.

Sekretarijat za urbanizam - U sekretarijatu se može proveriti da li postoji pravosnažno rešenje o izdavanju odobrenja za izgradnju. Ako je objekat manji od 800 kvadrata ovo se proverava u opštinama. Nalazi se u Ulici 27. marta 43-45, info služba radi od 8.30 do 16.30 časova, a telefon je 011/322-90-00.

Direkcija za građevinsko zemljište - U direkciji se proverava da li je investitor zaključio ugovor o korišćenju gradskog građevinskog zemljišta, što je preduslov za dobijanje upotrebne dozvole. Tu se može saznati i o prethodnim ugovorima investitora. Direkcija je u Njegoševoj 84, telefon je 011/244-94-94.

Publikovano: 17.03.2015.

» Dodajte Komentar

security check security check security check security check