NOVOGRADNJA BEOGRAD

Zadužbinarstvo je tradicionalno ukorenjeno u srpskom narodu ali je prošlo više od sedam decenija kako ovog tipa nekretnine, u nečijem vlasništvu ili novogradnji, Beogradu nije darovano.

NOVOGRADNJA BEOGRAD

Zaslugom novoformirane Srpske privredne fondacije u maju mesecu će biti gotova izgradnja Centra za smeštaj i boravak osoba sa invaliditetom na Bežanijskoj kosi. Kompletan novac će donirati Delta fondacija od 10 odsto profita kompanije iz 2012.godine. Cilj ovog poduhvata je realizacija strateški važnih projekata koji trajno rešavaju probleme zajednice iz oblasti socijalne zaštite, obrazovanja, kulture i zdravstva.

Vrednost Centra u ulici Ismeta Mujezinovića je 2 miliona evra, a prostiraće se na 3000 kvadratnih metara. Reč je o objektu novogradnje na tri nivoa: suteren, prizemlje i prvi sprat. Centar će imati i park uređen u skladu s potrebama osoba sa invalidetotom. U Delti kažu da su namenu objekta prilagodili tome da njihova ostavština bude nešto što je potrebnije a ne popularnije. Zato je i odlučeno da novoizgrađeni objekat ne može imati komercijalnu osnovu niti uticati na bilo kakvu finansijsku dobit. Ideja vodilja je da „onaj koji ima podari onom kome je potrebno“, čineći dobro sebi i svom narodu.

Zadužbinarska tradicija se povezuje s moralnom vertikalom srpskog naroda iz koje se dominantno nadahnjivala. Narodna izreka „Dukat dobija na sjaju ako je u zadužbini“je najtačnije oslikava.

Zadužbinarstvo ili dobročinstvo je izuzetno važan deo srpske tradicije. Procvat je doživelo krajem 19.i početkom 20.veka u Kraljevini Jugoslaviji, a potpuno je zamrlo posle Drugog svetskog rata kada su fondove velikih zadužbinara obesmislile istorijske promene. Slabljenje ideoloških i pravnih prepreka u poslednjim decenijama dvadesetog veka omogućilo je, makar sporadično, “vaskrsavanje” institucije zadužbinarstva, a donošenjem aktuelnih Zakona o zadužbinama i fondacijama i Zakona o restituciji, stekli su se uslovi za ponovnu reafirmaciju ove lepe i značajne tradicije.

Stil života savremenog čoveka, uprkos svim parolama i dostignućima o humanosti i solidarnosti, ne pogoduje zadužbinarstvu. No, uprkos svim anomalijama savremenog društva duh zadužbinarstva u našem narodu nije uništen. Oko 500 pojedinaca u Srbiji je zaveštalo svoj imetak zadužbinama vodeći se idejom da je to dobro koje će dobru služiti.

Svaka zadužbina ima svoju specifičnu namenu i ciljeve što je određeno voljom zadužbinara. Zadužbine kao zdanja ili institucije se osnivaju najviše za zaštitu ugroženih osoba kao i za razvoj kulture i prosvete. Nažalost, bilo je i slučajeva kad se zadužbinama menjala namena.

U periodu kad se generalno malo gradi a novogradnja u Beogradu dugi niz godina čeka kupce i čeka da bude iskorišćena onako kako je prvobitno zamišljeno, delovanje Deltine fondacije je svakako hvale vredno.

Potrebno je i da se druge kompanije priključe Srpskoj privrednoj fondaciji i animiraju u društvenokorisnom angažmanu za dobrobit zajednice kojoj pripadaju. Naravno, nužno je osnovati nezavisno telo koje bi projektima upravljalo i kreiralo ih. Pravi je trenutak da se vreme bez zadužbinarske novogradnje u Beogradu, koji je po zadužbinama poznat, ostavi iza nas a Deltin potez ne ostane usamljen.

Izvor: Blic, Večernje novosti

Publikovano: 6.11.2014.

» Dodajte Komentar

security check security check security check security check