KAKO KUPITI NEKRETNINU U SRBIJI

Kupovina nekretnine nije nešto na šta se olako odlučujete pogotovo ako ste stranac. Velikoj investiciji, kakva je kupovina nekretnine, neophodno je pokloniti adekvatnu pažnju, konsultovati stručnjake i strpljivo krenuti u akciju.

KAKO KUPITI NEKRETNINU U SRBIJI

Oslonite se na naš servis http://srbija-nekretnine.org/ruski/ koji će vas postepeno voditi kroz sve faze kupovine nekretnine u Srbiji.

Pre kupovine nekretnine, razmislite i o opurtunitetnim troškovima. Naime, stavite se u poziciju da ste taj novac odneli u banku, uložili u neki fond ili akcije. Bacite na papir kolika Vam je potencijalna zarada i koliki su rizici. Koliki god finansijski ekspert bili, neophodna Vam je konsultantska usluga nekog od domaćih ekonomista ili brokera čije ćete usluge dobro platiti.

Ako se odlučite da novac utrošite na kupovinu nekretnine, uračunajte i prateće troškove: poreze, troškove administracije za prenos vlasništva i uknjiženje u katastar ili zemljišnu knjigu i troškove advokata. Ukalkulišite i mesečne ili godišnje obaveze: troškove komunalnih i gradskih taksi, porez na zemljište, troškove renoviranja i održavanja i troškove osiguranja.

Kad postignete dogovor o kupovini nekretnine, u obavezi ste da uplatite depozit (5-10 odsto procenjene vrednosti nekretnine). U slučaju da odustanente od kupovine, depozit Vam se ne vraća. Ako ste odlučili da gradite, dobijanje dozvole podrazumeva 16 različitih procedura i traje od 2 do 6 meseci ( u zavisnosti od agilnosti opštine u kojoj ćete zidati). Dužina procedura će Vas verovatno opredeliti da, ipak, kupite gotovu nekretninu.

U sledećem tekstu čitajte o kupovini nekretnine u Srbiji kao o investiciji.

Za one koji su rešili da dođu u posed relativno jeftine imovine idealno tržište su zemlje u tranziciji u kojima će cene nekretnina sigurno rasti u narednom periodu. Ponuda nekretnina u Srbiji je bogata, cene su srazmerne kvalitetu gradnje i lokacije a važna činjenica je da stranci imaju sva prava kao i domaće stanovništvo kad je posedovanje imovine u pitanju.

Naime, ukoliko je Vaša zemlja obezbedila recipročni aranžman sa Srbijom, ne postoje ograničenja u kupovini nekretnina. Najkomplikovaniji deo je odabir nekretnine nakon koje dolaze administrativni procesi (ako sve bude kako treba, za mesec dana možete uknjižiti svoju imovinu.

Realno gledajući, kupovina nekretnine je kompleksan posao. Nakon pregledanja sajtova brojnih oglasa koje postavljaju pojedinci ili agencije za nekretnine, izađite na teren i na licu mesta se uverite u adekvatnost podataka. Obratite pažnju da li je nekretnina u dobrom stanju ili se mora renovirati, da li njena cena odgovara ceni objekata koji su joj u komšiluku i koliko dugo je na tržištu. Ukoliko se željena nekretnina duži vremenski period neuspešno prodaje, svakako postoje razlozi za to a na osnovu te informacije uspećete da snizite cenu.

Kad se sa vlasnikom dogovorite oko cene, potpisaćete preliminarni ugovor o kupovini koji ćete overiti u sudu. U međuvremenu, kupac mora da uplati depozit od 10 odsto od ukupne ugovorene cene. Ukoliko se od kupovine odustane, ostaje se i bez depozita.
Pravni zastupnik koga angažuje kupac može početi sa analizom vlasničkog lista. Ovaj dokument dokazuje da osoba koja prodaje imovinu u stvari jeste njen vlasnik i polaže sva prava koja se tiču imovine. Ovlašćeno lice će proceniti vrednost nekretnine. Kad se obe strane slože i ispune stavke iz ugovora, potrebno je imovinu registrovati u katastru. Isplata ugovorene cene označava kraj procesa kupovine. Celokupan proces traje od 3 do 30 dana.

Za dobijanje građevinske dozvole potrebni su: lokacijska dozvola, izvod iz katastra, dokaz o vlasništvu ne stariji od šest meseci, kopija plana i glavni projekat koji mora biti tehnički proveren. Na kraju se potpisuje ugovor sa Direkcijom za građevinsko zemljište o naknadi za uređenje koja i predstavlja najveći izdatak. Naknada za dozvolu je zanemarljiva. Početni građevinski radovi bi trebalo da počnu u roku od dve godine od izdavanja dozvole.

U područjima gde je izrađen katastar nepokretnosti, ili tamo gde i dalje postoji zemljišna knjiga morate uknjižiti svoju imovinu čime se okončava proces kupovine. Katastar obuhvata samo 60 dosto nekretnina u Srbiji a ostatak je ubeležen u zemljišnim knjigama. Prvo utvrdite status nepokretnosti u katastru, zatim pripremite dokumentaciju, platite takse i naknade, sastavite zahtev za uknjižbu i predajte zahtev za uknjižbu sa pratećom dokumentacijom na pisarnici opštine u nadležnu službu RGZ-a.

Publikovano: 24.05.2012.

» Dodajte Komentar

security check security check security check security check

» Komentari

postovao Goran dana 30.10.2013.
Imam interes za kupovinu stana na podrucju grada Arandjelovca, pa me zanima postoji li mogucnost za dobijanje kredita za lica koja radu van zemlje kao ja..Na primer kredit od 30,000 ev. i na 4 god. otplate i da ucestvujem 10% ?? Poz....