KUPOVINA NEKRETNINE U SRBIJI KAO INVESTICIJA

Nastavljamo sa ciklusom tekstova namenjenih strancima koji su zainteresovani za kupovinu nekretnine u Srbiji. Danas ćemo se osvrnuti na taj potez kao mogućnost uspešnog investiranja tj. ulaganje u nekretnine kao jedan od najsigurnijih poslovnih poteza

KUPOVINA NEKRETNINE U SRBIJI KAO INVESTICIJA

Stranci koji žele da ulažu u nekretnine na duži rok, Srbiju prepoznaju kao ozbiljan investicioni potencijal. Uz jednocifrenu godišnju inflaciju, u stabilnom okruženju, u Srbiji tržište nekretnina predstavlja najprosperitetniju privrednu granu. U trenutnoj konstelaciji snaga, značajno je isplativije ulagati u nekretnine nego otpočinjati sopstveni biznis pogotovo ako ste u stranoj zemlji, još uvek nedovoljno upoznati sa pisanim i nepisanim zakonima tržišta.

Ekonomsko tržište u svetlu sveobuhvatne krize je turbulentno i nesigurno je otpočinjati bilo koju vrstu posla. S druge strane, tržište nekretnina je takođe živo ali, ako Vam sadašnje cene ne odgovaraju, uvek imate mogućnost da sačekate sa izdavanjem ili prodajom svoje nekretnine. To ne biste mogli da učinite ako imate bilo kakvu proizvodnju.

Inače, u Srbiji nekretnine nisu visokooporezovane kao na Zapadu, tako da ako procenite da Vam nekretnina ne donosi profit, stavite katanac i sačekajte rast cena koji će neminivano uslediti. Uostalom, posedovanje nekretnine će Vam svaka banka priznati kao hipotekarni osnov za podizanje svih vrsta kredita.

POVOLJNO TLO ZA INVESTITORE

Poslednjih nekoliko godina Srbija ima ustaljen ekonomski rast prosečno od 7 odsto. Visoke devizne rezerve od skoro 14 milijardi evra garantuju stabilnost lokalne valute dok ukupni spoljni dug ne prelazi jednu trećinu bruto nacionalnog dohotka. Rastuća platežna moć građanstva i sveobuhvatni oporavak privrede, svakodnevno povećava i pojačano diktira tražnju svake vrste nekretnina.

Jedino Srbija od zemalja regiona ima potpisan FTA ugovor (Sporazum o slobodnoj trgovini) sa Ruskom Federacijom i Belorusijom koje predstavljaju tržište od 150 miliona potrošača. Srbija je član CEFTA- čime joj je dostupno tržište od oko 60 miliona ljudi.

Srbija je makroekonomski stabilna-sa ograničenom inflacijom i stalnim rastom bruto domaćeg proizvoda. Ima preferencijalni trgovinski status sa zemljama Evropske Unije i Amerike a strane kompanije u Srbiji imaju nacionalni tretman. Srbija ima najniže poreske stope u regionu – 10odsto porez na profit, 8-18 odsto PDV. Na dobit koja je ostvarena komercijalnim aktivnostima u slobodnim zonama, ne plaća se porez na profit. Ovih zona ima u Novom Sadu, Subotici, Kragujevcu, Zrenjaninu, Šapcu i Pirotu.

Za velike investicije - preko 7,5 miliona eura i 100 zaposlenih se daje oslobađanje od poreza na 10 godina. Srbija ima najveći priliv stranih direktnih investicija u Jugoistočnoj Evropi a daje i državne podsticaje za investicione projekte. Uvoz je oslobođen carina za sirovine, poluproizvode, komponente i opremu.

BUDUĆI NAPREDAK

Prema kriterijumima lakoće za pokretanje biznisa, dobijanja građevinske dozvole, upisivanja imovinskih prava i izvršenja ugovora može se zaključiti da su uslovi za poslovanje u Srbiji značajno poboljšani.

I pored nove ekonomske situacije, Srbija je dobra prilika za ulaganje zbog visoke isplativosti investicija. Ovde nedostaje poslovni, stambeni, trgovački i logistički prostor.

Srbiji u velikoj meri nedostaju savremeni maloprodajni objekti i moderno koncipirane urbanističke celine u kojima se pokreće trgovina na relaciji prodaja- kupovina, ponuda i potražnja. Po nekim podacima od pre 3 godine samo je u Beogradu tog momenta nedostajalo oko 800.000 m2 raznih vrsta maloprodajnih i šoping centar prostora. U međuvremenu je izgrađeno ne više od 200.000 m2 što potvrđuje „javnu tajnu“ da su takvi projekti u Srbiji i ne samo u Beogradu, zlatna koka budućih investitora.

Beograd leži na dve reke i dva koridora. To je grad sa viševekovnom tradicijom i kulturom koji sada leži na ukrštanju koridora 10 i 7. To je grad iz koga se zrakasto širi 7 transportnih, putno-železničko-vodnih pravaca i koji predstavlja geografski centar regiona koji ima oko 100 miliona stanovnika. Titula grada budućnosti potkrepljuje saznanje da je u poslednje 4 godine rekonstruisano oko 1000 km ulica, da su gradski vodovod i kanalizacija na pojedinim deonicama pretrpeli korenite rekonstrukcije.

Takođe, drastično su oporavljeni i poboljšani telekomunikacioni sistemi i kapaciteti u gradu. Uz novoizgrađeni most na Adi, završetak obilaznice oko Beograda, izgradnju još jednog mosta na Dunavu, Beograd se dodatno svrstava u najpreporučljiviju destinaciju za investiranje u nekretnine, posebno kada je u pitanju retail sector. Razvoj Beograda će se nesumnljivo reflektovati i na ostatak Srbije.

Publikovano: 30.05.2012.

» Dodajte Komentar

security check security check security check security check