Proizvodnja peleta

Pelet, ugalj ili drva? Poredjenje energetske efikasnosti, cene, kvaliteta...

Proizvodnja peleta

Šta je pelet?

Pelet je energetsko gorivo koje se dobija posebnim tehnološkim postupkom mlevenja, sušenja i presovanja raznih bio materijala. On predstavlja veoma efikasno gorivo, a kao sirovina za njegovu proizvodnju može da posluži drvo iz šumskog otpada, ogrevno drvo, piljevina i ostali otpad iz prerade drveta ( drveni pelet ), zatim slama od soje, pšenice, kukuruzovina, ljuske od suncokreta ( agro pelet ).

U savremenim uslovima življenja, kada se akcenat stavlja na očuvanje životne sredine i održivi razvoj, goriva koja se proizvode iz biomase sve više dobijaju na značaju. Uvidevši značaj ove vrste energenta, Beocontrol je rešio da se posveti proizvodnji peleta visokog kvaliteta.

Naš pelet ispunjava sve evropske norme i standarde za ovu vrstu goriva.

Pored energetskog peleta, u mogućnosti smo da ponudimo i peletiranu hranu za životinje, kao i pelet za posip i stelje za kućne ljubimce.

Korišćenje peleta, kao materijala za ogrev, ima višestruke prednosti, kako na očuvanje životne sredine, tako i za korisnike:

Korišćenje jedne tone peleta, za istu količinu toplote za grejanje, zamenjuje 500 litara lož-ulja, ili 450 kg propana-butana, ili 600 kubnih metara prirodnog gasa, ili 4.800 kilovat-časova električne energije
Značajno smanjuje emisiju štetnih gasova poput ugljen dioksida, sumpor dioksida i žive, a po sagorevanju ostavlja tek 0,5 – 1% pepela
Drveni pelet se proizvodi od 100% prirodnih materijala i ne sadrže dodatna veziva, hemikalije ili aditive
U poređenju sa drugim gorivima ili upotrebom električne energije, korišćenje peleta je znatno isplativije
Pelet zauzima daleko manje prostora od uglja i ogrevnog drveta

Zašto koristiti pelet
Prednosti ovog goriva je što može da se koristi na automatizovani način, slično kao tečna i gasovita goriva. Kotlovi i gorionici za sagorevanje drvnog peleta su opremljeni automatikom, koja vodi proces sagorevanja po zadatoj temperaturi prostora koji se greje. Uloga korisnika je da svakih nekoliko dana napuni spremnik peletom i da izbaci pepeo iz gorionika i kotla. Količina pepela u peletu se kreće od 0,5% – 1,5%. Dakle, na jednu tonu sagorelog peleta, ostane najviše 15 kg pepela. Velika razlika u konforu u poređenju sa korišćenjem uglja ili drveta je očigledna. Iskorišćenost toplotne energije kod peleta je preko 90 %, dok je kod uglja i drveta najviše 70%. U poređenju sa korišćenjem tečnog goriva-dizela ili tečnog naftnog gasa-TNG-a, odlučujuća prednost drvenog peleta je u više od dvostruko nižoj ceni.

Poređenja radi, 1 kg peleta proizvodi istu količinu toplote kao:

0,6 m³ zemnog gasa

0,50 lit lož ulja

0,45 lit tečnog naftnog gasa

Jednostavnost upotrebe automatskim radom uređaja, stavlja pelet u sličan položaj kao i upotreba ulja za loženje i gasa. Peći se automatski pale i gase, postižu i održavanju temperaturu koju im se zada, te imaju automatsko doziranje. To im daje veliku prednost nad grejanjem na drva ili ugalj.

Proizvodnja peleta u Evropi počela je 80-tih godina i to prvo u Švedskoj, zbog visoke cene nafte i smanjenja zagađenja životne sredine, nastalog korišćenjem uglja i drugih fosilnih goriva. U našoj zemlji, proizvodnja je krenula 2006.godine.

Pelet je obnovljivo gorivo iz bio mase koje se koristi za dobijanje toplotne energije.

Energetska vrijednost peleta je oko 18 MJ/kg peleta (5 kWh/kg).
2 kg peleta ≈ 1 lit ulja za loženje

1,65 kg peleta ≈ 1 m3 zemnog gasa

650 kg peleta zauzima 1 m3 prostora

1 kg peleta ≈ 5 kWh toplotne energije

Vrste peleta
Pelet se može praviti od raznih biomasa, ali najčešće korišćeni materijali su:

drvo
trava
slama
pa čak i papir i karton
Beocontrol se specijalizovao za proizvodnju peleta od bukovog drveta, ili od mešavine bukve i čamovine. Pelet se proizvodi od drveta bez kore i time se izbegavaju problemi oko stvaranja šljake u kotlovima i gorionicima, prilikom sagorevanja.

Za razliku od tradicionalnih energenata, pelet predstavlja obnovljive izvore energije. Naša kompanija je uvek stavljala akcenat na očuvanje životne sredine i u skladu sa tim se trudi da posluje po principima „zelene“ ekonomije. Upravo zbog toga se proizvodnja našeg peleta odvija u skladu sa svetskim trendovima.

Beocontrol, na zahtev klijenata, može obezbediti i pelet od drugih tipova biomasa. Spremni smo da izađemo u susret svim potencijalnim zahtevima klijenata i da na obostrano zadovoljstvo ostvarimo kvalitetnu i dugotrajnu saradnju. Za više informacija i sva dodatna pitanja nas možete kontaktirati ovde.

Kvalitet: Zbog načina izrade, različitih sirovina i presovanja, javljaju se razlike u kvalitetu drvenog peleta.
Dobar kvalitet: sjajni, glatki, jednake dužine, nema prašine.
Slabiji kvalitet: dužinska i poprečna napuknuća, mnogo prašine u pakovanju, različite dužine.

Naš pelet se proizvodi od bukovog drveta i pakuje se u providnim džakovima od 15kg.

Za vise informacija posetite http://proizvodnja-peleta.com/

Publikovano: 7.06.2012.

» Dodajte Komentar

security check security check security check security check