CARINSKI ZAKONI I PROCEDURE ZA PUT I PRESELJENJE U SRBIJU

Pri velikom događaju kao što je preseljenje u stranu zemlju, svaka pomoć je od neprocenjive vrednosti. Zato se u brojnim segmentima oslonite na portal Srbija-Nekretnine.org .

CARINSKI ZAKONI I PROCEDURE ZA PUT I PRESELJENJE U SRBIJU

Pre nego što uđete u stranu zemlju potrebno je da se upoznate sa birokratskim procedurama u vezi sa carinom, ličnim prtljagom, unosom novca i kućnih ljubimaca.

Srbija se ne svrstava u zemlje sa oštrim merama zabrane ulaska stranca na njenu teritoriju. Naprotiv, ovo je otvorena zemlja sa uobičajenim procedurama na njenim granicama. Ne postoji zabrana za ulazak državljanima nijedne zemlje ali, takođe, nema ni povlašćenih nacija. Carinski zakoni su dovoljno jasni i lako primenljivi, identični onim opšteprihvaćenim širom sveta.

LIČNI PRTLJAG I NOVAC

Prvi kontakt sa zvaničnicima jedne zemlje imaćete na carini tj.granici. Nakon kontrole u zemlju možete da unesete lični prtljag u količini koja je u skladu sa Vašim potrebama ili dužinom boravka ili putovanja kroz Srbiju. Dakle, to su sitnice koje su Vam neophodne i na koje nećete plaćati nikakvu nadokandu: odeća i obuća, sredstva za ličnu higijenu i medicinska sredstva tj.lekovi u količini koja je dovoljna za ličnu upotrebu i za koje Vam nije neophodno prepisano lekarsko odobrenje.

Dozvoljeno je sa sobom uneti i litar žestokog pića, bočicu parfema i 200 cigareta a zabranjeni su oružje, narkotici, otrovi ili bilo kakve supstance koje se mogu deklarisati kao pretnja po javno zdravlje. Ako se u Vašem prtljagu nalaze predmeti koji imaju istorijsku, kulturnu ili umetničku vrednost, neophodno je da za njih dobijete posebnu dozvolu od Ministarstva spoljnih poslova. Ako putujete sa bebom, smete da unesete i određenu količinu hrane za bebe.

Sva pravila koja važe za kategoriju „lični prtljag“ se odnose i na situaciju kad prtljag stiže naknadno tj. nije neophodno da ga stranac ima sa sobom u trenutku ulaska u Srbiju. Ako se ne pridržavate ovih pravila, ručni prtljag će Vam biti oduzet.

Srpski zakoni nisu strogi ni kad je ostali prtljag u pitanju. Osim ličnog, stranci mogu da unesu u Srbiju širok rang predmeta koje su obavezni da prijave na carini. Dozvoljeno je poneti: lični nakit, lične elektronske uređaje ( kompjuter, fotoaparat, kameru, telefon, mp3, i-phone i slično), različitu sportsku opremu, bicikl ili motocikl... Ako želite da unesete u zemlju nešto što odstupa od navedenog, obavezno to naglasite ne carini. Sve je ovo moguće i izneti iz Srbije, ako će se koristiti u lične svrhe tj. neće se prodavati.

Iako će Vam biti lakše ako još na granici novac razmenite za domaću valutu-dinar, srpski zakon omogućava da se u zemlju unese bilo koja strana valuta-u gotovini, čekovima ili kreditnim karticama. Dozvoljeno je da stranac kod sebe ima iznos do 10.000 evra. Na carini popunjavate obrazac koji se odmah overava a sumu novca koju niste potrošili možete izneti iz zemlje. Maksimalan iznos novca koji je dozvoljeno izneti iz Srbije je takođe 10.000 evra po osobi. Ako se odlučite za dinare, neka oni ne budu u banknotama manjim od 1.000 dinara. Veće iznose novca možete doneti u Srbiju putem bankovnog računa.

KUĆNI LJUBIMCI

Koliko god vremena planirate da provedete u Srbiji, potpuno zadovoljstvo i sreća će biti tek ako Vaša porodica bude na okupu, uključujući i kućne ljubimce. Po važećim srpskim zakonima to neće biti nikakav problem. Ako pribavite sve neophodne dokumente, nije potrebno da Vaš kućni ljubimac provodi vreme u karantinu.

Pripremite potvrdu od vetrinara da je Vaš ljubimac zdrav i prevedite je na srpski jezik. Biće neophodna i potvrda o vakcinaciji (ne starija od mesec dana). Podjednako za krznene životinje, egzotične ptice ili ribe, morate obezbediti dokument koji potvrđuje da Vaš ljubimac poslednjih 6 meseci nije boravio na prostoru gde su se javljale neke zarazne bolesti i da ne boluje od njih. Neophodno je da Vaš ljubimac ima identifikacioni karton a za slučaj neželjenih situcija, ponesite neku fotografiju ljubimca koja će biti od velike pomoći ako se ljubimac izgubi.

U sledećem tekstu ćemo dati neke osnovne informacije o Srbiji kao zemlji za život i investiranje.

Publikovano: 12.06.2012.

» Dodajte Komentar

security check security check security check security check