Novi Beograd stanovi prodaja

Dvostruka prodaja je samo jedna od prevara koje se dešavaju prilikom prodaje stanova na Novom Beogradu kao i u celoj Srbiji. Ne postoji tačna evidencija koliko je kupaca prevareno ali se procenjuje da ih je na hiljade a nikome od njih nije nadoknađena šteta.

Novi Beograd stanovi prodaja

Javna evidencija ugovora o kupoprodaji stanova u sudovima je zamišljena kao način da se onemogući višestruka prodaja. Trenutne kupoprodaje se evidentiraju u sudu ali prodaje od ranije nije bilo moguće uneti retroaktivno. Tako se došlo u situaciju da prevarenima ne preostaje ništa drugo već samo da svoja prava pokušaju da ostvare u parničnom postupku za nadoknadu štete. Međutim, kao i obično, praksa je nešto sasvim drugo i to se skoro nikad ne dešava. Prevaranti su uvek u bekstvu i ne poseduju nikakvu evidentiranu imovinu od koje bi se šteta mogla nadoknaditi.

Scenario je uglavnom isti za svaku opštinu u Srbiji pa i za Novi Beograd, stanovi se prodaju nekoliko puta a izvođač volšebno nestane negde kad zgrada dođe u završnu fazu izgradnje tj. kad izvođač na svom računu bude imao skoro isplaćene stanove. Porodice koje polažu pravo na istu nekretninu imaju problem i između sebe, useljenje u nezavršenu zgradu postane pitanje sreće a često i brzine. Stanari i buduće komšije se organizuju pa sami uvedu struju i završe stanove. I nemaju neki drugi izbor jer ne žele da odustanu od imovine koja je dobrim delom već isplaćena ili za koju i dalje plaćaju rate kredita.

Zastrašujuće zvuči i dok se samo sluša o stanu koji je prodat 18 puta!
Međutim, i Hičkok bi imao problema da režira priču u kojoj se našao jedan Čačanin kome je stiglo rešenje o plenidbi imovine na osnovu zahteva banke da kao žirant vrati kredit za čoveka koga tvrdi da uopšte ne poznaje. Banka od njega potražuje ni manje ni više već milion i po dinara! Slučaj traje još od 2008.godine kada mu je došla prva opomena na 4000 evra za neizmirene rate kredita. Iako se odmah žalio, nije bilo rezultata a u međuvremenu se otkrilo da se protiv iste banke već vode krivični postupci zbog prevare. Naime, na samoj menici se vidi nekoliko propusta: od falsifikovanog potpisa do netačnih ličnih podataka. Iako se obraćao svim nadležnim institucijama, ovaj nesrećni čovek još uvek nije došao do pravnog leka pa i dalje strepi od sudskih izvršitelja.

Postoje i neke situacije koje se zaista ne mogu iskontrolisati ali na čije posledice se može uticati zato ozbiljno razmislite o zaključivanju životnog osiguranja prilikom uzimanja stambenog kredita.

Gledajte na ovo kao na obezbeđivanje finansijske stabilnosti i neku vrstu zaštite vaše porodice. Program Rizik osiguranja života predviđa da ugovorena osigurana suma, sa opadajućim vrednostima, iznosi koliko i stambeni kredit, odnosno da tokom njegove otplate prati visinu preostalog iznosa kredita. Na ovaj način se za malu premiju obezbeđuje veliko osiguravajuće pokriće koje traje koliko i period otplate kredita. Ukoliko se desi osigurani slučaj – smrt osiguranika, Wiener Städtische osiguranje, banci koja kreditira osiguranika, isplaćuje ugovorenu osiguranu sumu u visini neotplaćenog dela kredita. Na taj način porodica je finansijski zaštićena, odnosno oslobođena dalje otplate kredita, što predstavlja suštinu ove vrste osiguranja.

Postoji još jedna zanimljiva opcija da ugovaranjem mešovitog životnog osiguranja Classic (za slučaj smrti i doživljenja), sa zalogom u korist banke, na efikasan način obezbedite svoju porodicu u slučaju nastupanja osiguranog slučaja (smrt usled bolesti ili nezgode).
Uplaćeni novac po isteku ugovora o kreditu i doživljenju vraća se klijentu isplatom osigurane sume, uvećane za pripisanu dobit tako da se postiže i štedni efekat.

Znamo da danas nije lako otplatiti ni glavnicu kredita i da se retko ko odlučuje na dodatne troškove ali zaključivanje životnog osiguranja u ovom slučaju je više nego odgovoran potez. Pošto ga preuzmete ostaje vam samo da u sekciji Novi Beograd stanovi prodaja na primer, izaberete odgovarajući stan.

Izvor : Press, RTS, Vreme

Publikovano: 16.03.2015.

» Dodajte Komentar

security check security check security check security check