Beograd građevinsko zemljište

Svi koji imaju ili koriste građevinsko zemljište u Beogradu, za njega plaćaju taksu. Ova nadoknada je praksa u svim većim gradovima u Srbiji dok je nezabeležena u bilo kojoj zemlji članici EU. U isto vreme, država nikako da građanima isplati novac za eksproprijaciju zemljišta na kojima ona gradi.

Beograd građevinsko zemljište

Slušali ste mnogo o svađi dvojice aktuelnih ministara iz vlade čije formiranje smo toliko dugo čekali. Da vas podsetim, učestale su prozivke zbog Koridora 11 od strane ministra za urbanizam i građevinarstvo Velimira Ilića na račun ministra saobraćaja Milutina Mrkonjića. Umešao se i premijer i ministar finansija i eto...ugled vlade je već poljuljan.

Za one koji nisu ispratili sukob: ministar građevine kaže da put Beograd-južni Jadran (Koridor 11) nema nijednu građevinsku dozvolu! I tako, jedan od najvažnijih projekata u zemlji koji se čeka tako dugo, gradi se potpuno nelegalno, bez rešenih imovinsko-pravnih odnosa. Da nevolja bude veća, za otkup zemljišta nije ni predviđena stavka u budžetu. Jednostavno, novca za eksproprijaciju: nema. A dok se traže inostrani partneri i razmišlja o obliku finansiranja, ministar Ilić odlučno tvrdi da neće dozvoliti gradnju pod ovakvim uslovima. Insistira na vraćanju u zakonske okvire koji su 4 godine izbegavani.

U prvom planu je opšte dobro, grešite vi koji u ovoj situaciji vidite lična trvenja i sukob dva ministra oko nadležnosti. A šta bi bilo da ste vi izvođač radova? Da finansirate i gradite nešto bez dozvole? Koliko bi država bila blagonaklona prema vama? Koliko dugo bi vam gledala kroz prste? Da, recimo, u Beogradu, podižete nešto bez dozvole (i bez realnog plana kako do nje da dođete)? Prvo biste pregledali jedinstvenu, ažuriranu i sveobuhvatnu ponudu placeva na sekciji Beograd građevinsko zemljište A da li biste krenuli u proces gradnje bez novca odvojenog za sve što povlači posedovanje građevinskog zemljišta u Beogradu?

Bolje da i ne pomišljate na to jer, ne da vam se nešto slično neće tolerisati, već će vam država duplo naplatiti.

Naime, prilikom kupovine nepokretnosti ili zemljišta, novi vlasnik plaća porez na prenos apsolutnih prava, a kasnije svake godine porez na imovinu, tako da kroz porez plaća državi naknadu za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta. Postojanje posebne takse na gradsko građevinsko zemljište koja se plaća preko uplatnica Infostana, praktično je dupliranje poreza na imovinu.

Realno gledajući, ovo je jedna vrsta paraporeza na imovinu. Ovu taksu naplaćaju neke manje opštine i svi veći gradovi u Republici Srbiji a ona ne postoji ni u jednoj od 24 zemlje članice EU.

Naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta u Beogradu i širom Srbije, plaća vlasnik objekta u SVIM slučajevima, bilo da je vlasnik zemljišta ili da ga uzima u zakup (u slučaju neizgrađenog javnog građevinskog zemljišta).

Logično i sledstveno svemu napisanom, u SVIM slučajevima u kojima država gradi, nužno je da svaki korak bude u skladu sa zakonom (sa građevinskom dozvolom i izmirenim obavezama prema bivšim vlasnicima zemljišta).

Kad se malo slegne prašina, objaviće se da je novac za eksproprijaciju pronađen.

S druge strane, u okviru akcije ukidanja parafiskalnih nameta, Vlada Srbije preispituje mogućnost odustajanja od naplate pojedinih naknada, taksi i drugih dažbina koje su ocenjene kao nepotrebne. Među njima je i naknada za korišćenje i uređivanje građevinskog zemljišta.

Međutim, ovom predlogu se usprotivila Stalna konferencija gradova i opština tvrdeći da ukidanje lokalnih taksi i naknada, umesto fiskalne konsolidacije, dovodi da daljeg produbljivanja deficita budžeta lokalnih samouprava. Naime, pomenuti prihod od naknada za korišćenje i uređivanje građevinskog zemljišta se koristi za uređivanje, za održavanje postojeće i izgradnju nove komunalne infrastrukture, kao i za finansiranje javne rasvete, održavanje parkova, čišćenje javnih površina. Ako lokalne vlasti ostanu bez pomenutih prihoda, finansiranje nabrojanih akcija se ozbiljno dovodi u pitanje.

I, kao i mnogo puta do sada, da li će se naplaćivati naknada za građevinsko zemljište u Beogradu pokazaće šta je preče, tj. ko je jači.

Publikovano: 21.09.2012.

» Dodajte Komentar

security check security check security check security check

» Komentari

postovao Goran dana 7.11.2012.
Taksa na uredjenje gradjevinskog zemljista za kucu u Rusnju od 200m2 iznosni bezobraznih 1.300.000,00 ili 12.000 evra. I ko je lud da gradi legalno neka gradi.
postovao Aleksandar dana 2.02.2013.
U Velikom mostanici koja je jos dalje do 200m2 kuca 10.000 eura. Pa ko je tu lud? I gde idu te pare? U mostanici nema kanalizacije