Permakultura-retro inovacija

Održivo graditeljstvo ili prirodna izgradnja je deo koncepta permakulture kojim se teži postizanju održivosti preko korišćenja minimalne obrade materijala, obnovljivih izvora energije i recikliranog materijala

Permakultura-retro inovacija

Čoveče, koči.
Uspori, barem.
Zaboravi na CARPE DIEM
Dosta je bilo sa ponašanjem „posle mene potop“. Niti smo više mali, niti imamo alibi, a bojim se da će nam faliti drugih šansi i ponovljenih prilika. Vreme je da počnemo da se ponašamo odgovorno.

Zaista, hteli-ne hteli, ako ne budemo vodili računa o nama samima, niko drugo neće, a loše nam se piše. Treba li da navodim goruće ekonomske, društvene ili ekološke probleme savremenog sveta? Nek bude otvorena lista a vi dodajte sami. I ponesite dve hemijske olovke, jedna nema kapacitet da isprati sve grozote.

Nemojmo da tražimo krivca, pogledajmo neka od rešenja koja nam se nude, permakulturu, na primer. To je sinteza ekologije, antropologije, građevinarstva i dizajna. Permakultura, zapravo , predstavlja obezbeđivanje hrane, energije, smeštaja i zadovaljavanje materijalnih i nematerijalnih potreba na održiv način.

Ako bismo je shvatili kao jednostavno vraćanje na tradicionalne obrazace iz prošlosti, ne bismo sagledali čitavu sliku jer su to samo neki elementi a permakultura je daleko sveobuhvatnija. Možda bi ovaj koncept najbliže odredio termin „retro-inovacija“ .

Permakultura se bazira na 12 principa koji nam omogućavaju kreativno redizajniranje našeg okruženja, kao i naš lični stav i ponašanje prema prirodnim resursima i održivim zajednicama. U srži svega se nalazi opšta briga o planeti i životu i minimiziranje sopstvenog uticaja na životnu sredinu.

Velika ekonomska kriza u kombinaciji sa spoznajom potrebe menjanja načina života navodi ljude da se vraćaju životu koji je manje potrošački a više održiv. Tako permakultura kopira modele iz prirode i upućuje na potrebu da se reorganizuje sadašnji načina trošenja dobara naše planete. Sa povećanjem svesti i brige o životnoj sredini uz velike troškove energije, hrane i vode, priča o permakulturi nalazi svoje mesto i u Srbiju.

Da li ste znali da građevinski otpad koji ostane od konvencionalnog graditeljstva danas zauzima trećinu svog svetskog otpada? Osim što klasično građevinarstvo predstavlja veliki ekološki problem planeti, često su novoizgrađeni prostori nezdrave sredine prepune kancerogenih koktela i elektromagnetnog, svetlosnog i zvučnog zagađenja. Novi objekti nisu izolovani u skladu sa standardima pa troše za svoje zagrevanje, hlađenje i održavanje ogromne količine energije iz fosilnih goriva.

Nasuprot tome, održivo graditeljstvo je prepuno jeftinijih, prirodnijih i zdravijih rešenja. Zagovornici permakulture svoje objekte izoluju celulozom, ovčjom vunom, ekspandiranom glinom, slamom, kokosovim vlaknima i dr. Njihove kuće i naselja koriste energiju Sunca, vetra i biomase, otpad upotrebljavaju kao građevinski materijal (limenke, staklene i plastične flaše, autogume...)

Grade se zeleni krovovi na kojima se uzgaja hrana, zgrade imaju povrtnjake i voćnjake inkorporirane u samu arhitekturu ili bližu okolinu. Sve su popularnije kuće od tvrdo balirane slame, od prirodnih materijala (drvo, pečena i nepečena opeke, kamen, glina i sl).

Uz estetiku, ekologičnost i zdravlje, ovi objekti kao svoju prednost imaju i cenu jer se prirodna izgradnja više oslanja na ljudsku radnu snagu umesto tehnologije.

Projekata napravljenih u skladu sa održivim graditeljstvom je nekoliko u Hrvatskoj a u Evropskoj uniji se mnogo zida na ovaj način. Popularizaciji koncepta permakulture značajno je doprineo poseban savet koji postoji još od 2006. godine.

Posetite Dane permakulture u Beogradu 2. i 3.februara i kroz brojne primere na najbolji način proverite opravdanost sve veće popularnosti ovakvih projekata. Upoznajte se sa konkretnim tehničkim rešenjima i razmislite o praktičnoj primeni. Makar se zamislite nad mogućnošću da se prirodi ne šteti, već postane njen sastavni deo.

Publikovano: 1.02.2013.

» Dodajte Komentar

security check security check security check security check