Krediti stambeni

Sve su oštriji i oštriji uslovi po kojima se odobravaju krediti, stambeni prvenstveno, jer su baš oni i najskuplji i sa najdužim rokom otplate pa je samim tim veći rizik po banku.

Krediti stambeni

Naša suštinska nacionalna kvalifikacija po jednom publicisti je snalaženje. Snalaženje kao prokletstvo ali i borilačka veština. U situaciji u kojoj nema pomoći spolja i gde su red i organizacija samo puka želja, snalaženje je jedini način da se ispliva. Ne fakultetska diploma, ne pristojnost, ne zakon.

E, sad, tako bi moglo da se tumači sitničarenje, detaljisanje u koje zalaze banke prilikom analize svojih potencijalnih klijenata. Da bi odobrile pozajmice, banke postavljaju sve zahtevnije uslove ili, drugačije rečeno, na svaki način se trude da sebe zaštite pa se snalaze kad je u pitanju procena „kvaliteta“ podnosioca zahteva za stambene kredite. Ako hoćete da vam se realizuju krediti (stambeni najpre), od vas će neke banke tražiti i da obavite kompletan lekarski pregled, čak i test na sidu.

Obavezna je i potvrda o plaćenom lekarskom pregledu (zbog osiguranja života) a u pojedinim slučajevima polisa se dobija tek kad se dostavi krvna slika i negativan rezultat testa na sidu. Banke ne priznaju da je ovo njihova ideja već kažu da je to uslov osiguravajućih kuća, mada je jasno da se hipotekarni kredit (stambeni) neće odobriti bez uplaćenog osiguranja.

2008. godina je bila zlatna godina na tržištu nekretnina pa su tada krediti masovno i traženi i odobravani. Danas su stambeni krediti najteži za dobijanje. Prilikom apliciranja se naoružajte strpljenjem i obimnom dokumentacijom. Standardna procedura banaka podrazumeva sledeće: prijavu prebivališta, potvrdu o primanjima, sve lične podatke (o klijentu ali i o članovima njegove porodice), sve telefonske brojeve (kod kuće, na poslu i broj mobilnog) i zdravstvenu knjižicu na uvid i fotokopiju. Možda je prilično neočekivano ali banke kažu da na ovaj način proveravaju da li poslodavac redovno plaća obaveze prema državi. Jer, ako je knjižica overena, to onda znači da poslodavac redovno izmiruje sve obaveze, uključujući i lične dohotke svojih zaposlenih, koji će, samim tim, biti u mogućnosti da redovno otplaćuju svoju ratu stambenog kredita.

Prilikom popunjavanja obrasca za kredit morate odgovoriti na sledeća pitanja: bračno stanje, visina plate supružnika, broj dece i svih izdržavanih članova, broj članova porodice sa primanjima. Pitaće vas i da li imate prihode po nekom drugom osnovu, da li posedujete drugu nekretninu i automobil. Pomenuli smo potvrdu o prebavilaštu ali tu morate biti izuzetno precizni: da li stanujete u zgradi ili kući (u sopstvenom vlasništvu ili kod roditelja) ili ste možda podstanari.

Sve ovo je, jednostavno, način na koji se banka osigurava od potencijalne opasnosti-nenaplativog kredita stambenog. U slučajevima kada sumnjaju u bonitet klijenata, banke traže detaljne izveštaje od Kreditnog biroa. Sveobuhvatni izveštaj o ponašanju i dugovanju klijenata je najefikasniji mehanizam za kontrolu onih kojima nameravaju da plasiraju sredstva, jer iako crne liste zvanično ne postoje, opštepoznat je podatak da u našoj zemlji postoji oko 130.000 građana koji su u nekoj meri zakasnili sa otplatom zaduženja kod banke i tako dospeli na crnu listu.

Iz Udruženja banaka Srbije dolazi podatak da je nenaplativih kredita u vrednosti oko 300 milijardi dinara a uz 100 odsto bančinih rezervi, to je oko šest milijardi evra opterećenja bankarskog sektora zbog zajmova koji se ne vraćaju.

Ovoliko opterećenje prikupljanjem dokumentacije potrebne za podizanje kredita dovodi do toga da je kreditna aktivnost u stagnaciji, ili se znatno manje traže krediti i stambeni, i potrošački i refinansirajući i svi ostali.

Ali, gledajući iz perspektive građanstva, crne liste su obaveznije za klijente kako bi oni mogli da provere koje banke imaju najviše kamate, menjaju odredbe ugovora, ili su one nedovoljno precizne.

Izvor : Politika, Novosti, Blic

Publikovano: 18.03.2013.

» Dodajte Komentar

security check security check security check security check