Agencije za nekretnine Beograd

Agencije za nekretnine Šabac, Beograd, Novi Sad, Bor, Zaječar, Šabac...neće biti što su nekad bile. Štošta od onoga do sada važećeg u vezi sa poslovanjem ovih firmi biće drastično promenjeno novim Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nekretnina.

Agencije za nekretnine Beograd

Ma, bije ih loš glas, da se ne lažemo. A država ne voli kad je tako, pa je i zbog činjenice da je promet nekretninama postao druga reč za rad na crno, konačno pokušala da ovu oblast uredi zakonom. Većina onih koji poseduju agencije za nekretnine u Beogradu kažu da su drakonski oštećeni novim pravilima, do sada neviđenim ni u jednoj branši. S druge strane, država se drži predloženog braneći se argumentom da se na ovaj način zakonski uređuje tržište nekretnina. Doduše, nacrt zakona jeste preuzet hrvatski model al’ ko ne ume da smisli, ume da prepiše.

Što se ovi propisi donose? Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija objašnjava da se "doprinosi ukupnoj harmonizaciji nacionalnog zakonodavstva sa pravnom regulativom u državama članicama EU“. Međutim, u istom obrazloženju navodi se i da "ne postoji obaveza harmonizacije pošto materija posredovanja u prometu nepokretnosti nije u nadležnosti EU, već svaka članica ova pitanja uređuje nacionalnim zakonodavstvom.

A Srbija i nije članica, eto, tek onako da primetimo.

Najveći prepoznati problemi u dosadašnjem radu agencija za nekretnine Beograd su poslovanje bez ugovora, isplata posredničke naknade na ruke a ne preko računa, neobučenost ili neadekvatna školska sprema agenata...Državi smeta što nema evidenciju o transakcijama, čime se izbegava plaćanje poreza a velike novčane uplate ostaju van legalnih tokova.

Od sada, da bi se bavile poslovima posredovanja, agencije moraju da budu upisane u Registar posrednika, što povlači potpisan ugovor sa osiguranjem (godišnje plaćanje od 500 do 1.000 evra osiguranju, kako bi u slučaju štete klijentima bila isplaćena odštetna suma od maksimalnih 15.000 evra). To je prvi od novih nameta koje država uvodi agencijama. Drugi je to što agent mora da radi pod ugovorom na neodređeno vreme, a da bi uopšte imao zvanje "agenta“ mora da ima položen stručni ispit i licencu za obavljanje ovog posla.

Nakon ispunjavanja svih pobrojanih uslova, agencije će, da bi se upisale u Registar, morati „da obezbede uslove za obavljanje poverljivih razgovora sa klijentom“, a to znači da jedna prostorija mora biti namenjena samo za ovu vrstu razgovora. Agenti su je prozvali „gluva soba“ i vide je kao još jedan sebi nametnut trošak.

Ako agencija za nekretnine ispuni sve propisane uslove, ali ne obezbedi "sobu za poverljive razgovore“, može biti kažnjena kaznom od 500.000 do čak dva miliona dinara (18.000 evra). Ista kazna je predviđena i za pravno lice koje ne vodi potpunu evidenciju o prometu nekretnina. Čak dva miliona dinara je zaprećena kazna agencijama za nekretnine koje nemaju zaključen ugovor o posredovanju sa klijentom ili naplate posredničku naknadu mimo pravila koja nalažu da se ona isplaćuje isključivo na osnovu ugovora.

Izvor: Novi magazin, RTS

Publikovano: 16.03.2015.

» Dodajte Komentar

security check security check security check security check