Notar ili Advokat – Šta Kaže Zakon ?

Licencirani agenti nekretnina kao i Notari zaista sprečavaju nastanak eventualnih sporova nastalih u oblasti prometa nekretnina jer ih Zakon obavezuje da detaljno provere svu dokumentaciju. Kada tome dodamo i advokata koga potencijalni kupac angažuje iz lične predostrožnosti, sudovi će u budućnostiverovatno biti sasvim suvišni. Šta kaže Zakon?

Notar ili Advokat – Šta Kaže Zakon ?

Od Nove Godine agentima osiguranja, nastavnicima, lekarima, turističkim agencijama... pridružuju se i agenti nekretnina po obavezi da moraju imati licencu za obavljanje svoje delatnosti.

Novi Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti predviđa da svako ko se bavi ovim poslom mora imati licencu i biti upisan u Registar posrednika. Zaintresovani agenti za polaganje stručnih ispita mogli su svoje prijave predati Ministarstvu Trgovine od 16. septembra do 03.oktobra. Ispitni rok za polaganje ovog ispita traje od 22. oktobra do 22. janura 2015. godine.

<

>Čemu Služe Sudovi ?

Samo po sebi ovo nameće pitanje čemu nam zapravo služe sudovi? Većina agenata i agencija za nekretnine smatra da je ovo korak koji je mnogo ranije trebalo preduzeti, i da će na ovaj način srpsko tržiše nekretnina postati uređenije i sigurnije. Od svog spontanog nastanka početkom devedesetih srpsko tržište nekretnina uglavnom se rukovodilo zakonima Lokove “nevidljive ruke tržišta“ tako da je zaista bilo krajnje vreme da se odrede neka pravila.

Vredi primetiti da srpski zakonodavac u rešavanju problema pravne sigurnosti suviše ćesto poseže za licencama. Možda bi efikasniji i brži rad sudova po pitanju sporova nastalih iz oblasti prometa nekretnina povećao pravnu sigurnost. Sporovi oko vlasništva ili višestruke prodaje pojedinih stanova traju decenijama!

Ispit za Dobijanje Posredničke Licence Košta 14.000 Dinara!

Očekivano je da je sledeći korak uvođenje posebne licence za policiju kojom će se uloga sudova izgubiti i iz ostalih svera delovanja na pravnu sigurnost. No vratimo se na temu. Da bi položili ovaj ispit agenti nekretnina moraju prilično da zagreju stolicu i izuče širok spektar nastavnih oblasti počev od pravnih disciplina, finansija, marketinga, pa do prostornog planiranja i izgradnje.

Potreba da se sve navedene discipline pređu i nauče u što kraćem roku stvorila je new business opportunities za razne obrazovne i slične ustanove da ponude obuku za polaganje stručnog ispita za licencu agenta nekretnina po najpovoljnijim cenama.

Provizija - Ko Plaća i Koliko?

Pored licenci za agente Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti uvodi još neke novine. Njime se formira već pomenuti Registar posrednika koji vodi nadležno ministarstvo. Pored licence posrednik mora da ima i važeći ugovor o osiguranju. U poslovnom prostoru odn. agenciji za nekretnine moraju na vidnom mestu biti istaknuta Opšta pravila poslovanja. Agent je dužan da sa nalagodavcem potpiše Ugovor o zastupanju. Pod nalogodavcem se podrazumeva vlasnik nepokretnosti.

Ukoliko ovakav ugovor nije zaključen zakon zabranjuje oglašavanje nepokretnosti. Veliku promenu predstavlja i to što su do sada mnoge agencije svoju proviziju naplaćivale od kupca a ne od prodavca koji je zapravo njihov nalogodavac. Visina provizije nije propisana zakonom, već je to ostavljeno samim agencijama.

Zakon predviđa i kazne za one koji ga ne poštuju, a one se kreću od 50.000 do 500.000 dinara, u zavisnosti da li je zakon prekršilo fizičko ili pravno lice. Na ovu kaznu može se dodati i kazna za odgovorno lice u preduzeću u iznosu od 10.000 do 100.000 dinara kao i zaštitna mera zabrane vršenja posredovanja u trajanju od jedne do dve godine. S obzirom na cene nekretnina visina kazne deluje relativno...

Videćemo kako će se ove promene odraziti na samo tržište nekretnina ali za očekivati je da će, ako ništa drugo, pravna sigurnost u ovoj oblasti biti veća.
I na kraju jedna zanimljivost. Dok sam proučavala novi Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti upalo mi je u oči da se u članu 14. kaže: „Posrednik obavlja posredovanje u odgovarajućem poslovnom prostoru sa odgovarajućom opremom, koji ispunjavaju minimalne tehničke uslove i koji su funkcionalno izdvojeni od stambenog prostora.“ Gde li su sve ranije posrednici obavljali svoju delatnost kad je zakonodavac osetio potrebu da izričito navede funkcionalnu odvojenost od stambenog prostora? Iz kreveta?

Publikovano: 20.11.2014.

» Dodajte Komentar

security check security check security check security check