Da Li Stižu Bolji Dani Za Voždovačko Naselje Banjica?!

Komisija za planove grada Beograda posle detaljne urbanističke analize utvdila da nisu iskorišćene maksimalne mogućnosti naselja Banjica prema Generalnim urbanističkim planom (GUP) Beograda do 2021, te da je, u skladu sa tim, moguća dodatna izgradnja stambenih i poslovnih sadržaja.

Da Li Stižu Bolji Dani Za Voždovačko Naselje Banjica?!

U želji da pokažu da se ne bave samo grandioznim projektima tipa Beograd na vodi i Tramvajem u 21. vek, hoću reći Beogradski metro, gradski oci su doneli su više planskih dokumenata koji bi trebalo da poboljšaju uslove života običnih građana. Tako su doneti, između ostalih: Plan generalne regulacije Sportsko-rekreativnog centra "Košutnjak", Nacrt plana detaljne regulacije okretnice trolejbusa na Studentskom trgu i Plan detaljne regulacije voždovačkog naselja Banjica.

<

>A Sve Je Počelo Veoma Davno...

Sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka stanogradnja u Beogradu bila je u punom zamahu. Preduzeća su zidala stanove za svoje radnike i tada su nastala mnoga Beogradska naselja. Vesele devedesete su, kao i mnogo štošta, prekinule i ovaj građevinski zamah pa su mnoga od ovih naselja ostala nedovršena. Ova sudbina nažalost nije zaobišla ni voždovačko naselje Banjica.

Predeo između ulica Crnotravske, Borske i Bulevara oslobođenja ostao je napušten i zapušten. Na jednom delu bespravno su izgrađene kuće, a zemljište preko puta „Tehnogasa“ potpuno je neuređeno, sa velikom denivelacijom terena i delimično pokrenutim klizištem. Pored toga naselje je samo delimično opremljeno pratećom komunalnom infrastrukturom, realno koliko vam zaista treba kanalizacija ako imate kablovsku i internet!

Mali Se Iznenada Pojavljuje I Rešava Stvar!!!

Srećom ovakva situacija nije promakla budnom oku gradskih vlasti te je Komisija za planove grada Beograda posle detaljne urbanističke analize utvrdila da nisu iskorišćene maksimalne mogućnosti naselja Banjica prema Generalnim urbanističkim planom (GUP) Beograda do 2021, te da je, u skladu sa tim, moguća dodatna izgradnja stambenih i poslovnih sadržaja.

Iz tog razloga donet je novi Plan detaljne regulacije koji će omogućiti da se planira izgradnja novih stambeno-poslovnih objekata uz Borsku ulicu, kao i da se sanira bespravna izgradnja individualnih stambenih objekata (živela legalizacija).
Takođe, definisane su i mogućnosti za izgradnju sportskih sadržaja, u neposrednoj blizini kompleksa "Tehnogasa". Naravno da planeri i arhitekte iz Gradske Skupštine nisu zaboravili ni na svež vazduh i rekreaciju tako da je planirana i izgradnja nekoliko parkova.

Ovo područije, zaista je kao stvoreno za parkove jer okruženo zelenilom – u neposrednoj blizini su Banjička šuma, Banjički vis i Manastirska šuma. Povećanje broja nekretnina na Banjici trebalo bi da poveća i broj stanovnika u naselju koji takođe nije u skladu sa planiranim?!

Šta, Gde, Kako?

Područije namenjeno za izgradnju podeljeno je u tri celine: zona individualnih stambenih objekata visokih najviše dva sprata, koja se sastoji od 4 bloka – 4,98 hektara, zona sportskih objekata (1,57 ha) i zona malih proizvodnih pogona (0,25 ha). Predviđeno je da u zoni za stanovanje bude izgrađeno maksimalno 72.680 m2, od čega maksimalno 20% može biti namenjeno za poslovni prostor. Maksimalna površina sportskih objekata je do 12.560 m2, a proizvodnih pogona do 3.700 m2. Pored toga predviđena je i izgradnja kombinovane dečije ustanove.

Što se tiče individualnih stambenih objekata, minimalna veličina parcele je 300 m2. Svaka građevinska parcela mora da ima obezbeđen pristup sa javne saobraćajne površine, direktno ili preko pristupnog puta, kao i priključak na infrastrukturnu mrežu. Ovo naravno predpostavlja da će nedostajuća infrastrukturna mreža biti izgrađena. Šta će biti sa potojećim objektima? Ukoliko se nalaze u okviru zone građenja, moguće ih je zadržati uz mogućnost dogradnje i nadziđivanja do maksimalnih parametara. Ukoliko nisu, do privođenja zemljišta planiranoj nameni, ne mogu se dograđivati i nadziđivati, već je na njima moguće samo tehničko održavanje i sanacija.

Plan detaljne regulacije predviđa i izgradnju sportskih objekata, kako otvorenih sportskih terena (terena za mali fudbal, tenis, mini-golf itd), tako i sportskih hala (bilo za jedan sport, bilo višefunkcionalnih). Plan takođe definiše da ukoliko objekti predstavljaju funkcionalnu celinu (sportska sala, fizikalna terapija, trgovina i ugostiteljstvo), moguće je i delimično proširenje zone za sport.

Kako stići?

Da bi budući žitelji novig i modernog naselja mogli lakše sa stignu do svojih stanova i lokala planirana je i rekonstrukcija saobraćajnica. Ovo uključuje rekonstrukciju saobraćajnog priključka ka kompleksu "Tehnogasa" na planiranu saobraćajnicu Banjički put. A prema Generalnom urbanističkom planu Beograda do 2021, Borska ulica koja tangira predmetno područje, postaće magistrala. Što se tiče Gradskog prevoza nisu planirane nikakve izmene, odnosno zadržaće se postojeće autobuske linije, duž Borske ulice, sa postojećim stajalištima.

Nadamo se da će ovi zaista lepi planovi za voždovačko naselje Banjica postati stvarnost, i da će Beograd dobiti još jedan stambeno-poslovni deo skrojen po meri čoveka.

Publikovano: 1.12.2014.

» Dodajte Komentar

security check security check security check security check