Studentski Trg Očekuje Preuređenje

Pitanje uređenja Studentskog Trga muči gradske urbaniste već decenijama. Gde izmestiti okretnicu trolejbusa, da li na tom mestu graditi hotel, šta sa rimskim arheološkim nalazištem... Krajem prošle godine gradske vlasti su donele Nacrt plana detaljne regulacije ovog trga i okoline, pogledajte kao on izgleda.

Studentski Trg Očekuje Preuređenje

Da bi uopšte moglo bilo šta da se menja potrebno je izmestiti trolejbuse sa Studentskog trga. Nacrtom plana detaljne regulacije predlaže se otvaranje nove početne stanice 18 trolejbusa i autobusa. Takođe predviđa se izgradnja nekoliko novih skverova i pretvaranje napuštenih objekata u komercijalni blok.

Na ovaj način će se osvežiti i oživeti ovaj deo Starog Grada a itekako će imati uticaj na promet nekretnina na Dorćulu. Krug dvojke dobiće sasvim novi sjaj.

<

>Pretvoriti Napuštene Fabrike i Magacine u Poslovno-Komercijalne Centre

Potencijal ovog područja, koje je deo je centralne zone Beograda, leži u tome što postoji veliki broj devastiranih i nedovoljno uređenih delova, čija će transformacija u gradske poslovno-komercijalne centre doprineti značajnom razvoju.

U ovom delu starog Beograda, uglavnom se nalaze stambene zgrade a još uvek se mogu pronaći i dvorišne kuće. U prizemlju ovih zgrada ili u dvorištima, nalaze se zanatske radionice i različiti servisi. Tu su još i stovarišta građevinskog materijala, napušteni proizvodni pogoni... Veliki broj postojećih objekata napušten je i zapušten, zbog čega je planirana njegova transformacija u komercijalne i poslovne zone.

Šta će Biti sa Gradskim Prevozom?

Kada je prevoz u pitanju Novi plan detaljne regulacije predviđa velike izmene. Pošto se planira ukidanje terminusa Studentski trg, potrebno je naći novu lokaciju za okretnicu. Doneta je odluka da se ona formira u zoni Dunavske ulice, uz neophodnu reorganizaciju mreže linija.

Tako je predviđeno da se formira takozvani trolejbuski krug, na taj način bi se obezbedila bolja pokrivenost Dorćolske padine linijama javnog prevoza, dok bi se centralna gradska zona oslobodila od trolejbuskih linija.

Prema Generalnom urbanističkom planu Beograda do 2021. godine, planira se i potpuno ukidanje železničkog saobraćaja sa područja Dorćola. Izmeštanjem železničkih pruga ostvariće bolja pristupačnost priobalju, a možda i lokacija za Beograd na vodi dva.

Prateći Sadržaji za Sport i Rekreaciju

Generalnim urbanističkim planom do 2021. godine planirana je izgradnja pasarele za pešake i bicikliste, kojom se omogućava neposredan pristup marini "Dorćol".

Na ovaj način značajno se poboljšava pristup obali, do uklanjanja železničkih koloseka iz ovog područja.

Planirano je i sađenje nekoliko novih drvoreda, rekonstrukcija postojećih parkova, a predviđena je i izgradnja pet novih trgova-skverova.

Mislilo se i na najmlađe sugrađane. Tako da je planirano proširenje postojećih predškolskih ustanova, kao i osnivanje Dnevnog centra za decu i omladinu ometenu u razvoju.

Na papiru sve ovo deluje sjajno a preostaje nam da vidimo koliko od planiranog će biti ostvareno. Nadamo se da će dorćolska tradicija nastaviti da živi i u novom ruhu.

Publikovano: 26.02.2015.

» Dodajte Komentar

security check security check security check security check