Gradsko Građevinsko Zemljište Na Prodaju!

Skupština Grada Beograda usvojila je odluku na osnovu koje će se gradsko građevinsko zemljište u buduće prodavati po tržišnoj ceni, umesto dosadašnjeg davanja u zakup na 99 godina!

Gradsko Građevinsko Zemljište Na Prodaju!

Grad Beograd je doneo odluku da će se od sada gradsko građevinsko zemljište prodavati po tržišnoj ceni. Kao razloge za donošenje ovo odluke gradske vlasti navode, lakše privlačenje stranih investitora pa samim tim i efikasnije finansiranje grada. Na ovaj način stranci koji žele da investiraju u izgradnju i zemljište u Beogradu lakše će dobiti kredite banaka, jer banke lakše daju kredit na vlasništvo nego na dugoročni zakup.

Pored izmene svojinskog režima gradske vlasti su izmenile proceduru pri kupovini. Naime do sada se zemljište plaćalo na osnovu ugovora i rok za isplatu cene bio je 90 dana, od sada cena će se plaćati na osnovu rešenja i to u roku od 15 dana. Očekuje se da će nekretnine koje su u vlasništvu grada na ovaj način lakše naći kupca i da će gradska kasa samim tim biti punija.

<

>Izgubljeni u Prevodu

Gradski menadžer Goran Vesić, kao jedan od razloga slabe prodaje beogradskih nekretnina strancima, naveo je da stranci ne razumeju instituciju zakupa?! Iz ovoga proizilazi da je očigledno isključivo srpska tvorevina, institucija zakupa, kočila rast i prosperitet glavnog grada.

Dokaz ove tvrdnje je i nedavno izglasan lex specialis koji omogućava izgradnju Beograda na vodi, s obzirom da je gradsko građevinsko zemljište namenjeno za njegovu izgradnju dato u zakup. Zbog toga mi koji pomenuti lex nismo čitali možemo predpostaviti da on sadrži zapravo prevod institucije zakupa na arapski.

Gradske vlasti navode da je Odluka o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u skladu sa novim Zakonom o planiranju i izgradnji. Doduše među uslovima navedenim u članu 85. ovog zakona nigde se ne navodi jednostavnije finansiranje grada, mada pošto ne znam kojim tumačenjem (jezičkim, logičkim, normativnim, sistemskim...) se koristila Gradska Supština ne mogu sa sigurnišću da tvrdim da takav uslov ne postoji.

Formalana ili Suštinska Promena

Odluka je izglasana, međutim ostaje da se vidi koliki će uticaj imati na prodaju nekretnina. Zakon o posredovanju u prometu nepokretnostima, pod prometom nepokretnosti podrazumeva i prenos nepokretnosti u javnoj svojini sa jednog nosioca prava korišćenja, ili u ovom slučaju prava svojine, na drugog.

Isti zakon propisuje da se promet nepokretnosti, pa i nekretnina u javnoj odn. gradskoj svojini, vrši isključivo Ugovorom. Dalje zakon navodi da Ugovor o prometu nepokretnosti mora biti sačinjen u formi javnobeležničkog zapisa za čije sastavljanje je nadležan isključivo javni beležnik!

Samim tim postavlja se pitanje na osnovu kakvog rešnja budući vlasnik gradskog građevinskog zemljišta plaća cenu u roku od 15 dana? Ako javno građevinsko zemljište podleže, na osnovu zakona istom režimu prometa kao i privatno, gradska vlast i kupac moraju zaključiti ugovor o prenosu kod notara. Ko je u tom slučaju nadležan da donese rešenje o isplati ugovorene cene, i ne stavlja li to kupca gradskog građevinskog zemljišta u nepovoljniji položaj od kupca koji kupuje zemljište od privatnog vlasnika?

Sve ovo sluti na veću papirologiju i birokratiju, a možda i potencijalni spor pred Ustavnim Sudom. Doduše još je rano za ocene i procene, živi bili pa videli.

Publikovano: 19.04.2015.

» Dodajte Komentar

security check security check security check security check