Registrar Posrednika u Prometu Nepokretnosti

Bliži se 9. maj, ali ne mislimo na dan Pobede u Drugom Svetskom Ratu niti na veliku vojnu paradu u Moskvi. Devetog maja počinje sa radom Registar posrednika u prometu nepokretnosti.

Registrar Posrednika u Prometu Nepokretnosti

Početak sa radom Registra bitan je kako za agencije za nekretnine, tako i za sve koji žele da prodaju, kupe ili iznajme, stan, kuću, plac, lokal... Kao što smo već pisali na osnovu Zakona o posredovanju u prometu nepokretnosti samo agencije i lica koja imaju položen stručni ispit tzv. licencu mogu se baviti prodajom i iznajmnjivanjem nepokretnosti.

Podatci iz Registra su javni i svako može besplatno da izvrši uvid u podatke koji se vode u Registru posrednika, bez ograničenja. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavljuje Registar posrednika na svojooj internet stranici. Na zahtev zainteresovanog lica, ministarstvo izdaje izvod iz Registra posrednika, u roku od tri dana od dana prijema zahteva.

<

>Podnošenje Zahteva

Podnošenje Zahteva za upis u Registar posrednika počelo je 29. aprila. Za upis u registar potrebno je podneti Zahtev za upis u registar posrednika ministarstvu. Ovaj zahtev se ponosi na specijalnom ZURP obrascu uz koji treba dostaviti zakonom propisane dokaze.

Dokazi koji se dostavljaju uz Zahtev su: izjava o tome koja lica sa položenim stručnim ispitom se prijavljuju, kao i izjavu tog lica - sa overenim potpisom ukoliko se ne radi o samom preduzetniku ili članu privrednog društva koje potpisuje ZURP obrazac; primerak važećeg ugovora o osiguranju; i primerak uplatnice ili naloga za prenos kao dokaz da je plaćena administrativna taksa za upis u Registar posrednika, u iznosu od 1,430.00 dinara.

Zahtev treba predati na pisarnici Poslovne zgrade Srbija. Predpostavljam, da kao i ja, nikad niste čuli za ovu zgradu, to je zapravo SIV 3, odnosno zgrada sa narandžastim prozorima iza Opštine Novi Beograd. Zahtevi se primaju radnim danima od 08 do 15 sati, a mogu se poslati i poštom na adresu Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Kancelarija 570 - Registar posrednika, Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd.

Postupak po Zahtevu

Ukoliko su ispunjeni uslovi koji se zahtevaju na osnovu Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, i ukoliko je zahtev za upis uredan i potpun izadaje se Rešenje u roku od 30 dana, i vrši se upis u Registar posrednika.

Uslovi koji moraju biti ispunjeni na osnovu zakona su: da preduzetnik ili najmanje jedno fizičko lice koje osniva privredno društvo, odnosno drugi član privrednog društva, ili najmanje jedan zaposleni, odnosno najmanje jedno lice koje je angažovano van radnog odnosa (u daljem tekstu: angažovano lice) ima položen stručni ispit iz člana 11. ovog zakona; da poseduje važeći ugovor o osiguranju zaključen u skladu sa članom 13. ovog zakona; da poseduje odgovarajući poslovni prostor u skladu sa članom 14. ovog zakona; i da preduzetniku odn. članu privrednog društva nije izrečena zaštitna mera iz člana 32. stav 2. i člana 33. stav 4. ovog zakona, koja je na snazi u vreme podnošenja zahteva.

Ukoliko neki od ovih uslova nije ispunjen ministarstvo će odbaciti Zahtev. U slučaju da Zahtev nije kompletan ili nedostaju prilozi ministarstvo će pozvati podnosioca Zahteva da dostavi nedostajuće prilioge ili da ispravi odnosno dopuni ZURP obrazac. Upis u Registar važi do isteka osiguranja, zbog čega je posrednik dužan da svake godine dostavi ministarstvu novi, važeći primerak ugovora o osiguranju.

Početak rada Registra posrednika trebalo bi da uvede još više sigurnosti u sveru prometa nepokretnosti, a svakako da pomogne i onima koji prodaju i onima koji kupiju nepokretnost. Od 9. maja svako će moći da proveri podatke koji ga zanimaju na internet stranici www.mtt.gov.rs.

Publikovano: 4.05.2015.

» Dodajte Komentar

security check security check security check security check