Kontaktirajte nas   ::   Tel: 064 2114181

NOVOGRADNJA - Neverovatna Ponuda za Investitore koji žele sami da plasiraju direktno svoje Nekretnine!:

OSNOVNI PAKET - AKCIJA!

 • Sekcija Novogradnja
 • Analitika oglasa
 • Osnovna teh. podrška
 • Aktivna jednim klikom po uplati
 • Android aplikacija
 • 1 PREMIUM OGLAS
 • 5 STANDARDNIH oglasa
11900 tromesečno

POŠALJI PROFAKTURU >>

PARTNERSKI PAKET - AKCIJA!

 • Sekcija Novogradnja
 • NAJPOPULARNIJA OPCIJA!
 • 2 X PREMIUM OGLAS!
 • Neograničen br. STANDARDNIH oglasa
 • Analitika svakog oglasa/upita
 • Prevod ruski i engleski
 • Android aplikacija
 • Facebook stranica
 • Garancija 5000 pregleda
AKCIJSKA cena: 19900 tromesečno, aktivno u roku od 24h od uplate

POŠALJI PROFAKTURU >>

PLATINUM

 • Sekcija Novogradnja
 • Izrada sajta PRIMER
 • Automatsko ažuriranje
 • Neograničen br. oglasa
 • Analitika svakog oglasa
 • PRIORITETNA Tehnička podrška
 • Analitika svakog upita
 • Prevod ruski i engleski
 • Android aplikacija
 • Oglasi na stranicama na društvenim medijima
 • Oglasi na partnerskim medijima
 • Android aplikacija
 • 3 X PREMIUM OGLASA
 • GARANCIJA 10000 PREGLEDA
trenutno cena: 39900 din tromesečno

POŠALJI PROFAKTURU >>