Kontakt podaci:

19909 workout@sberbank.rs website Marija Glisic
redni br. reg.:0

Sberbank Srbija a.d. Beograd

Kuća sa pomoćnim zgradama Salaš Crnob

Prva javna prodaja sledećih nepokretnosti: • Porodična stambena zgrada, k.p. broj 3167, broj zgrade 6, građevinske površine 127 m², spratnosti Pr+Pk, ulica Drinske divizije br. 57,... | stranica oglasa »

šifra: #1524689 , datum objave: 31.10.2018.
0 m² |
0 €
Prodaja 17

Stan u Novom Sadu Daničićeva br 9

PRVA JAVNA PRODAJA SLEDEĆE NEPOKRETNOSTI: Jednosoban stan, br. 22 na trećem spratu stambene zgrade za kolektivno stanovanje br. zg. 1, izgrađene na parceli br. 9489 u ulici Daničićeva ... | stranica oglasa »

šifra: #1524690 , datum objave: 31.10.2018.
0 m² |
0 €
Prodaja 17

Zemljište u Cerovcu Kragujevac

Prva javna prodaja sledećih nepokretnosti: • Njiva 3. klase površine 8 a 45 m², potes Krčmara, k.p. br. 2381 KO Cerovac, procenjene vrednosti u iznosu od 343.746,00 RSD; • Njiva 4.... | stranica oglasa »

šifra: #1521097 , datum objave: 30.10.2018.
0 ari |
0 €
Prodaja Plac

Kuća u Ruskom Krsturu Kula

Prva aukcijska prodaja sledeće nepokretnosti: 1. Porodična stambena zgrada br. 1, površine u osnovi 186 m², u ul. Borisa Kidriča br. 100, Ruski Krstur, Kula, broj etaža PR1, k.p.br. 1... | stranica oglasa »

šifra: #1521098 , datum objave: 30.10.2018.
0 m² |
0 €
Prodaja 17

Kuća sa zemljištem u Drakčićima

Prva javna prodaja sledećih nepokretnosti: • Porodična stambena zgrada broj 1, prizemlje, površine 62 m², sa pripadajućim zemljištem pod zgradom – objektom; broj zgrade 2, površi... | stranica oglasa »

šifra: #1516221 , datum objave: 25.10.2018.
0 m² |
0 €
Prodaja 17

Kuća u Barzilovici Lazarevac

PRVA JAVNA PRODAJA SLEDEĆE NEPOKRETNOSTI: Porodična stambena zgrada, ul. Stanije Tomić br. 1, Barzilovica, Lazarevac, sagrađene na k.p. 178/2 i upisana u list nepokretnosti br. 503 KO B... | stranica oglasa »

šifra: #1516222 , datum objave: 25.10.2018.
0 m² |
0 €
Prodaja 17

Dvosoban stan u Zrenjaninu

Na osnovu rešenja Službe za katastar nepokretnosti Zrenjanin od 29.11.2011. godine br. 952-02-5667/2011 , a u skladu sa članom 35. Zakona o hipoteci („Sl. glasnik RS“ , br. 115/2005... | stranica oglasa »

šifra: #1513840 , datum objave: 24.10.2018.
0 m² |
0 €
Prodaja Stan

Kuća i zemljište u Vojlovici Pančevo

Osnovni sud u Pančevu određuje prvu javnu prodaju sledećih nepokretnosti: • Porodična stambena zgrada broj 1, u ul. Petefi Šandora br. 241 u Vojlovici, Pančevo, površine 126 m², b... | stranica oglasa »

šifra: #1513839 , datum objave: 24.10.2018.
0 m² |
0 €
Prodaja 17

Zemljište u industrijskoj zoni površin

Prodaja u stečajnom postupku sledećih nepokretnosti: • Njiva 3.klase, potes Legdar, površine 66 a 10 m², katastarska parcela broj 2005/2 KO Šimanovci, zemljište u građevinskom podr... | stranica oglasa »

šifra: #1510592 , datum objave: 20.10.2018.
0 ari |
0 €
Prodaja Plac

Kuća sa zemljištem u Metkoviću Bogati

Prodaja neposrednom pogodbom sledećih nepokretnosti: • Porodična stambena zgrada, k.p. broj 434, broj zgrade 1, spratnosti PR, ulica Kralja Petra I br. 53, upisana u list nepokretnosti... | stranica oglasa »

šifra: #1509319 , datum objave: 19.10.2018.
0 m² |
0 €
Prodaja Kuća

Kuća u Srbobranu

Prva aukcijska prodaja sledeće nepokretnosti: 1. Porodična stambena zgrada – deo, br. zgrade 1, površine u osnovi 110 m², spratnosti Pr, objekat preuzet iz zemljišne knjige, u ul. Ga... | stranica oglasa »

šifra: #1506226 , datum objave: 17.10.2018.
0 m² |
0 €
Prodaja 17

Poljoprivredno zemljište u Velikom Šil

Prva javna prodaja sledećih nepokretnosti: 1. Vinograd 4. klase, površine 13 a 96 m², potes Strana, poljoprivredno zemljište, k.p. br. 2268/1 KO Veliki Šiljagovac, procenjene vrednosti... | stranica oglasa »

šifra: #1504871 , datum objave: 16.10.2018.
0 m² |
0 €
Prodaja 17

Kuća sa pomoćnim objektima i zemljišt

Prva javna prodaja sledećih nepokretnosti: 1. Porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, površine u osnovi 69 m², potes Nikoljac, objekat izgrađen pre donošenja propisa o izgradnji obj... | stranica oglasa »

šifra: #1502711 , datum objave: 13.10.2018.
0 m² |
0 €
Prodaja 17

Kuća u stvarnosti ugostiteljski objekat

Prva javna prodaja sledećih nepokretnosti: • Porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, broj etaža PR, u ul. Kralja Petra I broj 52, Đurđevo, Žabalj, površine u gabaritu 138 m², a ... | stranica oglasa »

šifra: #1502712 , datum objave: 13.10.2018.
0 m² |
0 €
Prodaja 17

Dva poslovna prostora na Vračaru

Druga aukcijska prodaja sledećih nepokretnosti: 1. Poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, evidencijski broj 1, merodavne površine 65,81 m² koji se nalazi na prvom nivou – ... | stranica oglasa »

šifra: #1502713 , datum objave: 13.10.2018.
0 m² |
0 €
Prodaja 17

Poljoprivredno zemljište i kuća sa pom

Prva javna prodaja sledećih nepokretnosti: 1. Šuma 6. klase, površine 36 a 12 m², potes Čoka fantina, šumsko zemljište, k.p. br. 1301 KO Laznica selo, procenjene vrednosti u iznosu o... | stranica oglasa »

šifra: #1501389 , datum objave: 12.10.2018.
0 m² |
0 €
Prodaja 17

Kuća sa poljoprivrednim zemljištem u R

Prva aukcijska prodaja sledećih nepokretnosti: 1. Porodična stambena zgrada br. 1, površine u osnovi 237 m², spratnosti PR1 u ul. Svetozara Markovića br. 87, Ratkovo, Odžaci , k.p.br.... | stranica oglasa »

šifra: #1500765 , datum objave: 11.10.2018.
0 m² |
0 €
Prodaja 17

Kuća u Vrbasu ulica Vinogradska br 105

Prva aukcijska prodaja sledeće nepokretnosti: 1. Porodična stambena zgrada – deo, br. zgrade 1, površine 107 m², spratnosti P+1, u ulici 1. Reon, Vinogradska br. 105, Vrbas , k.p.br. ... | stranica oglasa »

šifra: #1500766 , datum objave: 11.10.2018.
0 m² |
0 €
Prodaja 17

Kuća sa zemljištem u Mekišu

Prva javna prodaja sledećih nepokretnosti: 1. Porodična stambena zgrada br. 1, površine 202 m², u ulici Jug Bogdanova 88, Mekiš, Doljevac na kp.br. 5720 KO Mekiš, čija procenjena vre... | stranica oglasa »

šifra: #1500767 , datum objave: 11.10.2018.
0 m² |
0 €
Prodaja 17

Poljoprivredni objekat sa zemljištem

Prva javna prodaja sledećih nepokretnosti: • Poljoprivredni objekat koji se nalazi na k.p.br. 9423/1 KO Požarevac u Požarevcu, potes Šumarice, spratnost Po + P, dimenzija objekta 40 m... | stranica oglasa »

šifra: #1498872 , datum objave: 09.10.2018.
0 m² |
0 €
Prodaja 17