Gradjevinsko zemljiste

Gradjevinsko zemljiste, prodaja placeva

Gradjevinsko zemljiste

Gradjevinsko zemljište je zemljište koje služi redovnoj upotrebi objekata koji su izgrađeni na njemu u skladu sa zakonom i odgovarajućim planom,  predviđenim za izgradnju i redovno korišćenje objekata.

Urbano građevinsko zemljište se u skladu sa zakonima i propisima deli na javno i ostalo, dakle nije ga moguce kao takvog podvesti ga pod prodaju placeva jer se ne može svako gradjevinsko zemljiste prodati.

Javno gradjevinsko zemljiste ne može se otuđiti iz državne svojine. Pravo korišćenja na ovom zemljištu postoji samo na osnovu prava svojine ili prava korišćenja građevinskog objekta, odnosno njegovih posebnih delova i samo delova (stanovi, lokali). Javno građevinsko zemljište je namenjeno za izgradnju puteva, infrastrukture i drugih javnih objekata i uvek je u svojini Republike Srbije.Ovakvo zemljište ne možete prodati jer ne moze biti u vasem vlasnitvu. Ovo znači da najvrednija imovina tj. da prodaja placeva u Beogradu i prodaja placeva u Novom Sadu još uvek nisu dostigle svoju pravu vrednost - kakvu možemo očekivati kada se dozvoli 100% neograničeno vlasništvo

Ostalo gradjevinsko zemljiste namenjeno je za izgradnju stambenih, proizvodnih, poslovnih i drugih objekata a može biti u svim oblicima svojine.

Pod neizgrađenim građevinskim zemljištem se podrazumeva i zemljište na kome su izgrađeni objekti suprotno zakonu, kao i ono na kome su podignuti privremeni objekti.Ovakvo zemljište mozete dati u prodaju kao plac ukoliko ste trenutni vlasnik, takodje ga je moguce  kao plac kupiti

Samo urbano gradjevinsko zemljiste u Srbiji je u poslednjih šezdesetak godina prošlo kroz mnogo promena. Bilo je nacionalizovano isprva, zatim delimično povraćeno i najzad, ponovo privatizovano. Delimična privatizacija je omogućena Novim Zakonom o planiranju i izgradnji usvojenom u avgustu 2009. godine od strane Skupštine Republike Srbije  detaljnije informacije možete naći u ''Službenom glasniku RS'', br. 72/2009.

Jedino pošto se reše imovinsko-pravni odnosi ostalo neizgrađeno gradjevinsko zemljiste se može dati u zakup domaćem i stranom fizičkom ili pravnom licu, radi izgradnje objekata predviđenih za izgradnju i redovno korišćenje, na period do 99 godina sa mogućnošću produženja samog roka.

Zemljište se daje u zakup javnim nadmetanjem, ako je planirana bruto površina objekta koji se gradi do 10.000 m2, odnosno prikupljanjem ponuda ako je bruto površina objekta preko 10.000 m2.

 Prema rečima Gordane Nataroš. inž.geod. za časopis Građevinar godine 2003. donesen je Zakon o planiranju i izgradnji. Zakon je pod određenim uslovima omogućio prodaju i prenos prava korišćenja nacionalizovanog neizgrađenog gradjevinskog zemljista (Član 84. Zakona). Zakon je takođe omogućio formiranje građevinskih parcela. To je bio prvi korak napred na domaćem tržištu nekretnina ali nedovoljan za uspešan i brz razvoj.

Ovaj zakon ipak nije promenio status zemljišta. Kupovina je i dalje značila samo kupovinu prava korišćenja. Mnogi potencijalni strani investitori nisu mogli da prihvate ili razumeju da njihove milionske investicije mogu biti locirane na zemljištu koje mogu zakupiti na 99 godina ali ono ne može biti njihovo vlasništvo. Oni su hteli potpuno vlasništvo kao bilo gde na Zapadu.

Sve potrebne obrasce, kao i bitne propise možete naći na sajtu Direkcije za gradjevinsko zemljiste i izgradnju Beograda j.p.

Publikovano: 16.01.2011.

» Dodajte Komentar

security check security check security check security check