Agencija za Nekretnine - Sve na Jednom Mestu

Imate agenciju za nekretnine ili tek planirate da je otvorite. Pripremili smo Vam kratak pregled potrebnih uslova i neophodne dokumentacije.

Agencija za Nekretnine - Sve na Jednom Mestu

Ako ste nas pratili proteklih dana mogli ste da saznate informacije o novinama koje su uvedene u oblast prodaje nekretnina u Srbiji. Za one koji su možda manje pažljivo čitali ili kojim slučajem nešto propustili, a žele da se bave prodajom i izdavanjem stanova, evo malog podsetnika.

Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti uveo je niz novih uslova za obavljanje ove delatnosti, pogledajte šta Vam je sve potrebno i dočekajte 9. maj spremni.

<

>Otvaranje i Registracija

Kao i u ostalim slučajevina kad započinjete biznis u Srbiji na prvom mestu je neizbežni APR (Agencija za Privredne Registre). Njima treba podneti prijavu za registraciju, a sve neophodne uslove i obrasce možete pronaći na sajtu APR-a.

Registracijonu prijavu podnosi ovlašćeno lice ili njegov punomoćnik, ukoliko punomoćnik nije advokat punomoćje mora biti overeno u sudu.

Ovom registracijom završavate sve na jednom šaletru. Tačnije dobijate: registarski/matični broj koji izdaje Republički zavod za statistiku, poreski identifikacioni broj PIB koji izdaje Poreska uprava, šifru delatnosti, broj penzisko invalidskog osiguranja koji izdaje PIO Fond i broj osiguranika zdravstvenog osiguranja koji izdaje RZZO.

Licenca i Registar Posrednika

Da bi Vaša agencija mogla da se bavi posredovanjem u prodaji nekretnina mora biti upisana u Registar posrednika. Ovaj Registar počinje sa radom 9. maja i svi podatci iz njega su javni. Svako zaintresovano lice moći će da proveri da li je Vaša agencija upisana u Registar posrednika.

Kako steći uslov za upis u Registar? Jednostavno. Potrebno je da Vi, ili najmanje jedno lice koje je zaposleno u Vašoj agenciji, ili lice koje van radnog odnosa angažovano u Vašoj agenciji, imate licencu za posredovanje u prometu nekretninama.

Kako do licence? Da biste dobili licencu potrebno je položite stručni ispit. Drugi krug polaganja ovog ispita počeo je 9. februara i traje do 9. juna. Taksa ta polaganje iznosi 14,000 dinara, plaća se još i adnimistrativna taksa od 450 dinara.

Da biste uspešno položili morete se dobro pripremiti iz oblasti prava, poreza i finansija, menadžmenta u posredovanju a bogami i iz prostornog planiranja i izgradnje. Kada dobijete svoju diplomicu možete se upisati u Registar posrenika, pa nek proveravaju do mile volje. Sve informacije vezane za prijavu i termine ispita možete pronaći na sajtu ministarstva trgovine www.mtt.gov.rs.

Osiguranje Agencije

Preostala Vam je još jedna stvar koju treba da uradite i onda ste što bi rekli braća amerikanci good to go. Zakon Vas obavezuje da morate imati važeći Ugovor o osiguranju od odgovornosti sa osiguravajućim društvom koje ima sedište na teritoriji Srbije.

Ovaj ugovor mora da pokrije štetu koja bi mogla da nastane za nalagodavca usled neispunjenja ugovornih obaveza. Svota osiguranja iznosi minimalno 15,000 evra u dinarskoj protivvrednosti po jednom osiguranom slučaju, odnosno ukupno minimalno 45,000 evra u dinarskoj protivvrednosti za sve odštetne zahteve u jednoj godini osiguranja.

Oglašavanje

Da biste uopšte mogli da radite i zaradite potencijalni klijenti moraju znati za Vas i Vašu agenciju. Ovde na scenu stupa oglašavanje.

Zakon i za ovu ključnu delatnost u procesu posredovanja pri prodaji nepokretnosti propisuje da morate imati važeću licencu. Ukoliko to nije slučaj retko koji medij oglašavanja će biti spreman da preuzme rizik saradnje sa Vama i omogući Vam oglašavanje. Takođe za svaku nepokretnost koja je predmet oglašavanja morate imati zaključen ugovor o posredovanju, odnosno ugovor o podposredovanju.

Nepokretnosti čijom se posredovanjem u prodaji bavite, po zakonu, ne smete oglašavati ni u svom poslovnom prostoru ukoliko pored podataka o svom poslovnom imenu, podataka o ceni, lokaciji, površini i strukturi nepokretnosti, nemate na vidnom mestu istaknut broj pod kojim ste upisani u Registar posrednika.

Nadam se da su Vam ove informacije bile od pomoći i želim Vam puno sreće u budućim poslovnim poduhvatima.

Publikovano: 11.02.2015.

» Dodajte Komentar

security check security check security check security check

» Komentari

postovao Petar dana 12.02.2015.
Možete li objasniti šta to znači angažovati lice sa licencom van radnog odnosa,hvala
postovao Nekretinko blog dana 12.02.2015.
Nažalost zakonodavac nije najsrecnije izabrao termin, misli se da sa tim licem nije zakljucen ugovor o radu, vec neki drugi ugovor tipa ugovor o delu, ugovor o dopunskom radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova...