Legalizacija Objekata, Srpska Priča bez Kraja

Ministarka građevine Zorana Mihajlović kaže da bi do kraja godine trebalo da bude legalizovana većina od milion i po nelegalnih objekata koliko ih trenutno ima u Srbiji. Do sada je legalizovano oko 10% , koje je najnovije rešenje za ubrzanje procesa legalizacije objekata u Srbiji?!

Legalizacija Objekata, Srpska Priča bez Kraja

Obzirom na celokupnu situaciju u zemlji poslednjih decenija nije ni čudo što u Srbiji postoji veliki broj nelegalno podignutih objekata. Ljudi su se snalazili kako je ko znao i umeo ali svakako da bi svi voleli da legalizuju svoje nekretnine i napokon budu svoji na svome.

Svaka vlast od 2000te na ovamo bavila se ovim problemom, obećavala rešenja ali osim donošenja raznih zakona, uredaba i akata ništa se značajno nije dogodilo.

Kakvo rešenje nudi ministarka Mihajlović kada veruje da će većina bespravno podignutih objekata biti legalizovana do kraja godine? Novi zakon ili podzakontski akt biće donet u maju i njime će pitanje legalizacije biti rešeno?!!!Ministarka doduše obećava da će građani moći da svoje objekte legalizuju po minimalnoj ceni.

<

>Cena i Uslovi

Cena je naravno bitan element u ubrzavanju procesa legalizacije, ali već je jedan od ranijih zakona sadržao odredbe o popustu od 99%, međutim Ustavni sud ga je proglasio neustavnim.

Pored cene i komplikovana procedura je velika prepreka ubrzanju procesa legalizacije. Pošto legalizacija podrazumeva naknadno izdavanje građevinske ili upotrebne dozvole za objekte koji su izgrađeni bez njih, uslovi se odnose na dobijanje ovih dozvola. Ako su potrebni uslovi ispunjeni nadležan organ donosi Rešenje kojim izdaje građevinsku ili upotrebnu dozvolu.

Da bi se utvrdilo da li objekat koji je predmet legalizacije ispunjava potrebne uslove potrebno je podneti Zahtev za legalizaciju. Ovaj zahtev treba da sadrži: geodetski snimak; projekat izvedenog objekta u tri primerka; dokaz o pravu korišćenja, svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu, odnosno dokaz o pravu svojine na objektu; dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta i dokaz o uplati administrativne takse.

Svaka od ovih stavki košta i umnogome podiže cenu legalizacije.

Koje Nadležan da Donese Rešenje o Legalizaciji

Građevinsku dozvolu za legalizaciju objekata izgrađenih bez građevinske dozvole, odnosno upotrebnu dozvolu za objekte koji se koriste bez upotrebne dozvole izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, odnosno autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave. To su zapravo oni organi koji su nadležni za izdavanje građevinskih i upotrebnih dozvola u redovnom postupku.

Nažalost efikasnost rada državne uprave dovela je do toga da na opštinskim policama hiljade predmeta skuplja prašinu. I pored toga što je po važećem zakonu rok za predaju zahteva za legalizaciju 15. maj građani ne žure da ove zahteve i podnesu. Pokazalo se da su oni koji su čekali neki novi zakon bili u pravu.

Šta je potrebno za dobijanje građevinske dozvole, a šta za dobijanje urbanističke? Šta je projekat izvdenog stanja a šta izvedenog objekta? Kako se određuje visina naknade za uređenje građevinskog zemljišta... Ovo su teme kojima ćemo se baviti narednih dana.

Ako želite da se još detaljnije informišete posetite sekciju adaptacije nekretnina.

Publikovano: 17.03.2015.

» Dodajte Komentar

security check security check security check security check