Kontaktirajte nas   ::   Tel: 064 2114181

Agencije za nekretnine:
"Zašto smo izabrali srbija-nekretnine.ORG?"
"Najbolji odnos cena-poseta-kvalitet najvećeg domaćeg oglasnika!"
"Razlika je u rezultatima!"

POČETNIK - 19900 din godišnje

 • Maks 30 oglasa
 • Manuelni unos
 • Analitika svakog oglasa/upita
 • Osnovna teh. podrška
 • Aktivna jednim klikom po uplati
 • Prevod engleski, ruski i integracija na eng i rusku verziju
 • Android aplikacija
19900 din godišnje, 12900 tromesečno

POŠALJI PROFAKTURU >>

PARTNER - XML PRETPLATA 26900 din godišnje

 • NAJPOPULARNIJA OPCIJA!
 • Neograničen br. oglasa
 • Automatska ILI manuelna sinhronizacija svih oglasa
 • Automatsko ažuriranje
 • Analitika svakog oglasa/upita
 • Prevod ruski i engleski
 • Android aplikacija
AKCIJSKA cena: 26900 din godišnje, 14900 tromesečno, aktivno u roku od 24h od uplate

POŠALJI PROFAKTURU >>

PROFESIONALAC - 3325 din mesečno za godišnje pakete

 • automatska sinhronizacija svih oglasa
 • Prioritetni prikaz svih oglasa
 • Neograničen br. oglasa
 • Analitika svakog oglasa
 • PRIORITETNA Tehnička podrška
 • Analitika svakog upita
 • Prevod ruski i engleski
 • Android aplikacija
 • Oglasi na stranicama na društvenim medijima
 • Oglasi na partnerskim medijima
 • Android aplikacija
 • 10 MESECNIH PREMIUM OGLASA
 • DIREKTNI POSLOVI
 • 39900 din/god
Saznajte više »
trenutno cena: 39900 din godišnje

POŠALJI PROFAKTURU >>