Kontaktirajte nas   ::   Tel: 064 2114181

WORKOUT OGLAŠAVANJE PRILAGODJENO BANKAMA
efikasno upravljanje plasmanima!!

NAJBRŽI NAČIN DA PRODATE NEPOKRETNOSTI - Srbija-nekretnine.ORG RAZLIKA JE U REZULTATIMA!!!! Tipovi pretplata:

PARTNERSKA

 • Manuelni unos
 • Neograničen br. oglasa
 • Analitika svakog oglasa/upita
 • Osnovna teh. podrška
 • Prioritetni oglasi
 • Prevod engleski, ruski i integracija na eng i rusku verziju
 • Android aplikacija
 • Godišnji izveštaj
Po upitu

POŠALJI PROFAKTURU >>

XML PRETPLATA

 • NAJPOPULARNIJA OPCIJA!
 • PRIMER XML KLIJENT!
 • Automatska sinhronizacija svih oglasa
 • Prioritetni oglasi
 • Neograničen br. oglasa
 • Analitika svakog oglasa/upita
 • Prevod ruski i engleski
 • Android aplikacija
 • Ad hoc izveštaj
AKCIJSKA cena: mesečno, Po upitu mesečno pretplata aktivno u roku od 24h od uplate

POŠALJI PROFAKTURU >>

PREMIUM

 • automatska sinhronizacija svih oglasa
 • Automatsko ažuriranje
 • Neograničen br. oglasa
 • Analitika svakog oglasa
 • PRIORITETNA Tehnička podrška
 • Analitika svakog upita
 • Prevod ruski i engleski
 • Android aplikacija
 • Oglasi na stranicama na društvenim medijima
 • Oglasi na partnerskim medijima
 • Android aplikacija
 • 10 PREMIUM OGLASA
 • PRIORITETNI I TOP OGLASI
 • Mesečni izveštaj
Saznajte više »
trenutno cena: po upitu mesečno

POŠALJI PROFAKTURU >>