Kontaktirajte nas   ::   Tel: 064 2114181

PRIVATNI IZVRSITELJI - NEKRETNINE NA DOBOSU - Tipovi pretplata:

KLASIK

 • Manuelni unos
 • Neograničen br. oglasa
 • Analitika svakog oglasa/upita
 • Osnovna teh. podrška
 • Prevod engleski, ruski i integracija na eng i rusku verziju
 • Android aplikacija
2500 din mesečno
POSALJI PROFAKTURU ODMAH

PARTNERSKA PRETPLATA

 • NAJPOPULARNIJA OPCIJA!
 • 1X PREMIUM oglasi MESEC DANA
 • Neograničen br. KLASIK oglasa
 • Analitika svakog oglasa/upita
 • Prevod ruski i engleski
 • Android aplikacija
AKCIJSKA cena: 2900 mesečno, aktivno u roku od 24h od uplate
POSALJI PROFAKTURU ODMAH

PREMIUM

 • Neograničen br. oglasa
 • Analitika svakog oglasa
 • PRIORITETNA Tehnička podrška
 • Analitika svakog upita
 • Prevod ruski i engleski
 • Android aplikacija
 • Oglasi na stranicama na društvenim medijima
 • Oglasi na partnerskim medijima
 • Android aplikacija
 • 3X PREMIUM OGLASI
 • PRIORITETNI I TOP OGLASI
 • 3900 din/mes
Saznajte više »
trenutno cena: 3900 din mesečno
POSALJI PROFAKTURU ODMAH